An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
13422/12/2014pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in scopul construirii unei platforme carosabile Deschide
13322/12/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul extinderii unei constructii Deschide
13222/12/2014pentru aprobarea unui tarif Deschide
13122/12/2014pentru aprobarea modalitatii de calcul a dobanzii in cazul vanzarii locuintelor A.N.L. cu plata in rate Deschide
13022/12/2014pentru aprobarea Programului de lucru al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA S.R.L. pentru anul 2015 Deschide
12922/12/2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management pentru selectia ,managerului Bibliotecii Municipale Curtea de Arges Deschide
12822/12/2014pentru aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General Deschide
12722/12/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
12622/12/2014pentru validarea unui mandat de consilier local Deschide
12516/12/2014pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2014 ,si pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 123/2014 Deschide
12411/12/2014pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 Deschide
12311/12/2014pentru aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2014 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
12225/11/2014pentru aprobarea unor rapoarte de evaluare Deschide
12125/11/2014pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile proprietate publica sau privata a municipiului Deschide
12025/11/2014pentru aprobarea modificarii statului de functii la Serviciul de Asistenta Medicala Deschide
11925/11/2014pentru aprobarea modificarii organigramelor si a statelor de functii,la aparatul de specialitate al primarului si la Serviciul Public de Gospodarie Comunala Deschide
11825/11/2014pentru aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 56000 lei in scopul acordarii unor cadouri copiilor din invatamantul prescolar si unor categorii de persoane defavorizate Deschide
11725/11/2014pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici privind consolidarile si interventiile pentru inlaturarea efectelor produse de calamitatile naturale pe strazile Ghioceilor,Corbenilor,Badarcesti,Fagetului,Valea Sasului si Plopis Deschide
11625/11/2014pentru aprobarea contului de executie a bugetului local pe trimestrul III 2014 Deschide
11525/11/2014pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2014 Deschide
11425/11/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
11328/10/2014pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2014 Deschide
11228/10/2014pentru aprobarea acordarii unor premii Deschide
11128/10/2014pentru desemnarea unor reprezentanti ai consiliului local,in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar precum si pentru desemnarea unui membru supleant in consiliul de administratie al spitalului Deschide
11028/10/2014pentru modificarea unei prevederi bugetare Deschide
10928/10/2014pentru acordarea unui aviz in scopul schimbarii unei denumiri Deschide
10828/10/2014pentru aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii,la biblioteca municipala si pentru aprobarea ,Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management pentru selectia ,managerului Bibliotecii Municipale Curtea de Arges Deschide
10728/10/2014pentru aprobarea inchirierii unui teren Deschide
10628/10/2014pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea atestarii persoanei fizice si a autorizarii persoanei juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor – condominii in minicipiul Curtea de Arges Deschide
10528/10/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
10422/10/2014pentru aprobarea cheltuielilor finantate integral din venituri proprii pentru obiectivul de investitii “Infiintare statie de epurare cu treapta mecanica,biologica si tertiara si a instalatiei de primire vidanja” Deschide
10322/10/2014pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2014 si a Bugetului,institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii Deschide
10230/09/2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare,a Serviciului Public de Gospodarie Comunala Curtea de Arges Deschide
10130/09/2014pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri pentru constructii. Deschide
10030/09/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unor terenuri in scopul extinderii unor cladiri Deschide
9930/09/2014pentru aprobarea valorificarii materialului lemnos rezultat din prabusirea arborilor ca urmare a alunecarilor de teren Deschide
9830/09/2014pentru aprobarea inchirierii Societatii Nationale ,de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. a unui teren. Deschide
9730/09/2014pentru aprobarea modificarii Listei investitiilor finantate de la bugetul local Deschide
9630/09/2014pentru aprobarea prelungirii unui termen Deschide
9530/09/2014Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de avizare ,a lucrarilor de interventie la unele poduri din Curtea de Arges Deschide
9430/09/2014pentru aprobarea modificarii statelor functiilor publice la Serviciul Public de Asistenta Sociala si la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor prin transformarea unor posturi. Deschide
9330/09/2014pentru aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Deschide
9230/09/2014pentru aprobarea planurilor de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 Deschide
9130/09/2014pentru aprobarea transformarii unei functii publice vacante Deschide
9030/09/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
8930/09/2014privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru „CONSOLIDARE ŞI REABILITARE GRUP SCOLAR AGRICOl ,“CONSTANTIN DOBRESCU” din MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Deschide
8830/09/2014privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.3,Sfântul Apostol Andrei-corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII nr.3 Sfântul Apostol Andrei din municipiul Curtea de Argeş” Deschide
8730/09/2014privind aprobarea modificarilor legate de bugetul proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,pentru „Grup Scolar Auto Curtea de Arges ,– consolidare si reabilitare” Deschide
8623/09/2014pentru aprobarea desfasurarii Festivalului Medieval ,Curtea Domneasca editia I in zilele de 27 si 28 septembrie 2014 Deschide
8523/09/2014pentru rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate ,partial sau integral din bugetul local pe anul 2014 Deschide
8416/09/2014pentru conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Curtea de Arges interpretei de muzica populara Elisabeta Turcu Juverdeanu Deschide
8316/09/2014pentru aprobarea valorii recalculate a cheltuielilor eligibile ale proiectului “Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi ,in municipiul Curtea de Arges” Deschide
8228/08/2014pentru aprobarea modului de utilizare a unor spatii de invatamant Deschide
8128/08/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul amplasarii unei placi comemorative Deschide
8028/08/2014pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre AGENTIA PENTRU AGENDA DIGITALA A ROMANIEI SI MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES in scopul transpunerii procedurilor si formalitatilor asociate municipiului Curtea de Arges pentru inregistrarea in sistemul Punctelor de Contact Unice Electronice Deschide
7928/08/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
7828/08/2014privind demisia unui consilier local Deschide
7705/08/2014pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare statie de epurare cu treapta mecanica,biologica si tertiara si a instalatiei de primire vidanja in municipiul Curtea de Arges” Deschide
7629/07/2014pentru aprobarea completarii listei obiectivelor de investitii finantate de la bugetul local in anul 2014 Deschide
7529/07/2014pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2 /1999 Deschide
7429/07/2014privind concesionarea directa a unui teren Deschide
7329/07/2014pentru aprobarea modificarii Statului de functii ,la Serviciul de Asistenta Medicala Deschide
7229/07/2014pentru aprobarea transformarii unei functii publice vacante Deschide
7129/07/2014pentru aprobarea platii de la bugetul local a unei corectii financiare Deschide
7029/07/2014pentru rectificarea bugetului local pe anul 2014 Deschide
6929/07/2014pentru aprobarea contului de executie a bugetului local pe trim. II 2014 Deschide
6829/07/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
6726/06/2014privind aprobarea majorarii tarifelor la apa potabila furnizata in Curtea de Arges si la canalizarea menajera Deschide
6626/06/2014pentru aprobarea majorarii cantitatii de gunoi produsa de o persoana fizica ce sta la baza tarifarii de la 1,3 m.c./an la 1,5 m.c./an Deschide
6526/06/2014pentru acordarea unor avize la transportul public judetean de persoane Deschide
6426/06/2014pentru modificarea organigramei si a statului functiilor publice la Serviciul Public de Asistenta Sociala Deschide
6326/06/2014pentru completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 43/2014 privind reglementarea situatiilor deosebite,altele decat cele cuprinse in art. 28 alin. 2,teza intaia,din Legea nr. 416/2001,in care primarul poate acorda ajutoare sociale Deschide
6226/06/2014pentru aprobarea rectificarii Bugetului local si a Bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii pentru anul 2014 Deschide
6126/06/2014pentru aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
6026/06/2014pentru aprobarea prelungirii unui contract de comodat Deschide
5926/06/2014pentru aprobarea vanzarii cantitatii de 37 m.c. material lemnos rezultat in urma unei defrisari Deschide
5826/06/2014pentru aprobarea completarii Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges cu unele obiective de investitii receptionate in anul 2014 Deschide
5726/06/2014pentru validarea mandatului unui consilier supleant Deschide
5626/06/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
5527/05/2014pentru aprobarea platii de la bugetul local a sumei de 1914 lei in scopul acordarii unor premii Deschide
5427/05/2014privind aprobarea participarii Serviciului Public de Asistenta Sociala Curtea de Arges ca partener in proiectul cu finantare nerambursabila “FEMINTEGRA – integrarea sociala a femeilor victime ale violentei domestice,prin facilitarea accesului pe piata muncii” Deschide
5327/05/2014pentru aprobarea concesiunii prin atribuire directa a unor bunuri proprietate publica a Municipiului Curtea de Arges catre S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Deschide
5227/05/2014pentru aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 Deschide
5127/05/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
5029/04/2014pentru aprobarea tarifelor aferente activitatii de gestionare a cainilor fara stapan Deschide
4929/04/2014pentru aprobarea delegarii directe catre ,S.C. SALUBRITATEA PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES – S.R.L. a Serviciului comunitar de gestionare a cainilor fara stapan,pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii,a regulamentului de serviciu si a caietului de sarcini a serviciului Deschide
4829/04/2014pentru aprobarea alocarii de la bugetul local al sumei de 3.000 lei necesara Clubului Copiilor Curtea de Arges pentru finantarea unor activitati prilejuite de ziua internationala a copilului Deschide
4729/04/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul extinderii unei constructii Deschide
4629/04/2014pentru rectificarea bugetului local pe anul 2014 Deschide
4529/04/2014pentru aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2014 Deschide
4429/04/2014privind demisia unui consilier local Deschide
4325/03/2014privind reglementarea situatiilor deosebite,altele decat cele cuprinse in art. 28 alin. 2 teza intaia din Legea nr. 416/2001,in care primarul poate acorda ajutoare de urgenta Deschide
4225/03/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unor terenuri in scopul extinderii unor constructii Deschide
4125/03/2014pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Curtea de Arges Deschide
4025/03/2014pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2014 Deschide
3925/03/2014pentru aprobarea majorarii suprafetei de teren concesionata prin Contractul nr. 24347/22.10.2013 Deschide
3825/03/2014pentru aprobarea alocarii de la bugetul local,din fondul de rezerva a sumei de 720.000 lei in scopul majorarii capitalului social la S.C. SALUBRITATEA PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES – S.R.L. Deschide
3725/03/2014pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la Muzeul Municipal Curtea de Arges si la Centrul de Cultura si Arte “George Toparceanu” Deschide
3625/03/2014cu privire la aprobarea taxelor de pasunat in anul 2014 Deschide
3525/03/2014pentru aprobarea transformarii unei functii publice Deschide
3425/03/2014pentru desemnarea reprezentantului consiliului local in consiliul etic al spitalului municipal Deschide
3325/03/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
3225/02/2014privind aprobarea Programului de lucrari al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2014 Deschide
3125/02/2014pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul extinderii unei constructii Deschide
3025/02/2014 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate Deschide
2925/02/2014pentru aprobarea utilizarii redeventei datorata de S.C. Salubritatea Publica Urbana S.R.L. pentru anul 2013 la reparatia unei cladiri concesionate de la domeniul public al municipiului Curtea de Arges. Deschide
2825/02/2014pentru aprobarea utilizarii redeventei datorata de S.C. AQUATERM S.A. pentru anul 2014,protivit Contractului de concesiune nr. 1 / 1999,la continuarea programului de contorizare a apei potabile livrate populatiei Deschide
2725/02/2014pentru aprobarea modificarii art. 4 la Contractul de concesiune nr. 1/1999 avand ca parti Municipiul Curtea de Arges si S.C. AQUATERM AG 98 S.A. Deschide
2625/02/2014pentru aprobarea modificarii Listei investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2014 Deschide
2525/02/2014privind modificarea si completarea Hotararii nr. 5/2013 pentru aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana in anul 2013 pentru consumurile colective din centrele de zi ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Deschide
2425/02/2014pentru aprobarea organigramei si a statelor de functii pentru anul 2014 la primarie,aparatul permanent al consiliului local si la serviciile fara personalitate juridica Deschide
2325/02/2014privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare Deschide
2225/02/2014privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 la Serviciul Public de Gospodarie Comunala Deschide
2125/02/2014privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
2025/02/2014Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 la Serviciul Public de Asistenta Sociala Deschide
1925/02/2014privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 la Centrul de Cultura si Arte “George Toparceanu” Deschide
1825/02/2014privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Muzeul Municipal Curtea de Arges pentru anul 2014 Deschide
1725/02/2014privind aprobarea Planului de masuri pentru aplicarea strategiei de imbunatatire a situatiei romilor din municipiul Curtea de Arges pentru perioada 2014 – 2016 Deschide
1625/02/2014pentru conferirea unor diplome Deschide
1504/02/2014pentru aprobarea Bugetului local pe anul 2014 si pentru aprobarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
1504/02/2014pentru aprobarea Bugetului local pe anul 2014 si pentru aprobarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
1428/01/2014pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUATERM AG. 98 - S.A. pentru anul 2014 Deschide
1328/01/2014pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubritatea Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L. pentru anul 2014 Deschide
1228/01/2014pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a lucrarilor de inventariere a terenurilor agricole si silvice in scopul finalizarii procesului de restituire,in natura sau prin echivalent,a imobilelor preluate in mod abuziv Deschide
1128/01/2014privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului Curtea de Arges Deschide
1028/01/2014privind reglementarea modului de eliberare a autorizatiei de construire in zona drumului public Deschide
928/01/2014pentru aprobarea reorganizarii Bibliotecii Municipale Curtea de Arges si pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2014 Deschide
828/01/2014pentru aprobarea redistribuirii unui post Deschide
728/01/2014pentru aprobarea majorarii tarifelor practicate de Asociatia Translocal la transportul public local de persoane Deschide
628/01/2014pentru aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanei cu handicap precum si pentru aprobarea gratuitatilor la transportul urban cu mijloace de transport in comun de care beneficiaza in anul 2014 persoanele prevazute la art. 23 alin. 1 si 2 din Legea nr. 448/2006 Deschide
528/01/2014pentru aprobarea numarului de locuri la Cresa Posada in anul scolar 2014-2015 si pentru aprobarea modului de ocupare Deschide
428/01/2014pentru aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executat in anul 2014 de catre beneficiarii de ajutor social Deschide
328/01/2014pentru completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
210/01/2014pentru aprobarea Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arges,Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges,Primaria municipiului Curtea de Arges si Fundatia Umanitara de Orientare si Integrare Sociala “Hand-Rom” Deschide
110/01/2014pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2013 din excedentul anilor precedenti Deschide