Vineri, 19 IULIE 2024

Cresterea sigurantei si securitatii cetatenilor prin implementarea unui sistem de supraveghere video

Proiectul „CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ”, Cod Smis 10695, a fost implementat in perioada 02.09.2010-31.12.2015 iar valoarea totala a proiectului a fost de 37.811.579,96 lei.

Proiectul a fost  cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea infrastructurii urbane de transport din cartierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est Valea Sasului-Groape din municipiul Curtea de Argeş îl reprezintă asigurarea unei infrastructuri de transport locale moderne şi durabile, în vederea îmbunătăţirii gradului de atractivitate şi accesibilitate precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sistematică a economiei municipiului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.Curtea de Arges

Obiectivele specifice ale proiectului:

1). Fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport din cartierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est Valea Sasului-Groape din municipiul Curtea de Argeş, ceea ce va permite accesul facil la reţeaua de drumuri naţionale respectiv DN 7 şi DN 73C, Curtea de Argeş – Râmnicu Vâlcea;

2). Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei, obiectiv realizabil prin soluţia tehnică propusă, detaliată în cadrul Studiului de Fezabilitate, ceea ce va avea efect asupra creşterii gradului de securitate socială a cetăţenilor oraşului Curtea de Argeş dar şi a celor care tranzitează zona de acţiune urbană;

3). Modernizarea reţelei de străzi orăşeneşti, din cartierele Marina Poştei, Noapteş, Cartier Est Valea Sasului-Groape ceea ce va conduce la creştera atractivităţii oraşului din perspectiva mediului de afaceri, ca premisă a dezvoltării durabile şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu din municipiu.

 

Prin proiect s-a modernizat infrastructura rutieră din zona de acţiune urbană Curtea de Argeş, respectiv:  26 de străzi din Cartierul Est Valea Sasului-Groape, în lungime totala de 15,983 km, 14 străzi din Cartierul Marina – Poştei, în lungime totală de 12,959 km, 7 străzi cu tronsoanele lor din Cartierul Noapteş, lungimea totală a străzilor este de 4,772 km.

Total  47 străzi modernizate cu un total de 33,714 km drum reabilitaţi.


 

www.inforegio.ro

 

-Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.
- Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.