Vineri, 19 IULIE 2024

Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului:  Eficiența energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in municipiul Curtea de Argeș

Apelul de proiecte :   POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI

Axa Prioritara 3:  Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

Operatiunea  C –  Iluminat public

 Denumire beneficiar :  UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ

Obiectivul general al proiectului :  vizeaza reabilitarea/modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Curtea de Argeș, care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon si creșterea eficienței energetice

Obiectivele specifice ale proiectului :

  • Extinderea sistemului de iluminat public – extins 2,20 km
  • Creșterea numărului de aparate de iluminat la 2860 aparate LED
  • Scăderea consumului estimat de energie electrica la 612.474,00 KWh/an
  • Reducerea emisiilor de CO2 cu : minim 51,05%(176 echivalent tone CO2 la sfarșitul implementării)

Rezultatele asteptate:

  1. Indicator de realizare ( de output)

1. Scăderea consumului anual de energie primară in iluminat public(kwh/an):

- Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului:1.251.298,00

- Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output) : 612.754,00

 

2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv.tone de CO2):

- Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului:359

- Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului:176

2.   Indicator proiect ( suplimentari, in funcție de ce se realizează prin proiect)

      1. Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reântregit( ml):

         - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   92.650,00

         - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output): 94.850,00

 

      2. Surse de energie regenerabila utilizate ( nr.):

          - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :  0

          - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output):  10

 

      3. Nivel de iluminare mediu ( lx) :

      Clasa de strada P2 :

      - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   3,26

      - Valoarea indicatorului  la finalul implementării proiectului( de output):  10,00

     Clasa de strada P3 :

      -Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   1,93

      -Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output) :  7,50

 

 

      4.  Nivel de luminanță medie menținută minimă ( cd/m2) :

      Clasa de strada M3

      -Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   0,58

      -Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output) :  1,00

     Clasa de strada  M4

     -Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   0,70

     -Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output):   0,75

     Clasa de strada  M5

     -Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :  0,49

     -Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului(de output): 0,50

     Clasa de strada M6

     -Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :  0,44

     -Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output):  0,30

 

3.  5.  Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect:

      - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   2496

      - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output):  2860

   

     6.  Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune:

        - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   0

        - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului( de output):  2860

 

     7.  Numărul de stâlpi instalați prin proiect:

         - Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului :   0

         - Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului :   84

 

Data începere  implementare proiect :         13 noiembrie 2017

 Perioada de implementare a proiectului :   13 noiembrie 2017 -  31 decembrie 2023

 Valoarea totala a proiectului :        10.262.921,12 Lei

       din care :

        Contributia U.E.(FEDR) :            8.715.390,95 Lei

        Contributia Buget National:       1.332.942,15 Lei

        Contributia Beneficiarului :           205.068,02 Lei

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

precum si Programul Operational 2014-2020 www.inforegio.ro

si pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro