Vineri, 19 IULIE 2024

Reabilitare drum strada Valea Iasului

Reabilitare drum strada Valea Iasului 

 • Referat de necesitate nr.8073/16.03.2016 achizitie DALI+PT+DE;
 • Publicat anut SEAP in data de 16.03.2016;
 •  Tema proiectare nr. 9670/29.03.2016 - Reabilitare drum strada Valea Iasului - faza DALI+PT + DE;
 • Adrese nr. 9680 -1, 9680-2, 9680-3 din data de 29.03.2016 solicitare oferte de pret;
 • Adresa nr. 1183/12.04.2016 selectie oferta castigatoare SC Pacific Design SRL-D;
 • Incheiat contract nr. 11371/14.04.2016 cu SC Pacific Design SRL-D;
 • Ordin de incepere a serviciului  nr. 13144/06.05.2016  faza DALI;
 • Intocmit certificat urbanism nr.195/03.06.2016;
 • Proces verbal predare-primire DALI nr.30556/11.11.2016;
 • Ordin de incepere a serviciului nr 32212/05.12.2016 faza PT+DE;
 • HCL 33/28.03.2017 - aprobare indicatori tehnico-economici modificare TVA (19%);
 • Valoarea totala a obiectivului de investitii – 11.808.811,00 lei (inclusiv TVA), din care  C+M – 10.240.255,00 lei (inclusiv TVA);
 • Ordin de incepere a serviciului nr 32212/05.12.2016 faza PT+DE;
 • Prelungire certificat urbanism nr. 90/11.04.2017;
 • Solicitare audit de siguranță rutieră nr.11115/05.05.2017;
 • Contract realizare audit de siguranta rutiera din 12.05.2017 incheiat cu Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R;.
 • Raport audit  de siguranta rutiera nr.26710/ARR/06.09.2017;
 • Predare raport audit catre proiectant in vederea preluarii in PT a observatiilor continute in raport;

 

 • Stadiul actual: referat necesitate achizitie lucrare nr. 20334/01.08.2018.