Vineri, 19 IULIE 2024

Amenajare sala gimnastica Scoala Regina Maria

Amenajare sala gimnastica Scoala Regina Maria

  • Referat de necesitate nr.6711/09.03.2018  achizitie DALI;
  • Achizitie directa DALI din 04.04.2018;
  • Incheiat contract nr.108188/24.04.2018 cu SC Techmedia Electronics SRL;
  • Certificat urbanism nr. 180/04.06.2018;
  • Obtinere avize conform CU;
  • HCL 97/26.06.2018 pentru aprobare indicatori tehnico-economici;

 

  • Stadiul actual: referat de necesitate nr.18571/12.07.2018  achizitie PT+lucrare