Vineri, 19 IULIE 2024

Refacere drum strada Valea Doamnei, nr. 59

Refacere drum strada Valea Doamnei, nr. 59

  • Hotarare nr. 177 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrative- teritoriale afectate de calamitati naturale;
  • Proces verbal nr. 607563/30.03.2018 privind constatarea si evaluarea pagubelor;
  • Hotarare CL nr. 127/08.08.2018 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico- economici;
  • Referat de necesitate nr. 21430-4/08.08.2018 – achizitie servicii + lucrare