Vineri, 19 IULIE 2024

Reabilitare pod peste Valea Iasului

Lucrari de reabilitare Pod peste Valea Iasului

 • Tema de proiectare nr.16336/03.07.2014  contract de servicii pt. realizarea DALI + PT + DE;
 • Incheiat contractul de servicii nr. 17368/14.07.2014 cu SC Into SRL;
 • Ordin nr. 17460/14.07.2014 de incepere a serviciilor;
 • Proces-verbal nr. 21997/04.09.2014 predare DALI;
 • Referat nr. 23555/22.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor de Interventie;
 • Hotararea  Consiliului Local nr. 95/30.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor de Interventie;
 • Ordin nr. 24352/01.10.2014 de incepere a serviciilor – faza PT + DE;
 • Proces-verbal  nr.26999/21.10.2014  de predare primire documentatie PT+DE;
 • Publicare anunt SEAP 07.04.2017;
 • Incheiat contractul de lucrari nr. 17331/05.07.2017 cu SC G&M Road Building  Engineering SRL privind obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare pod peste Valea Iasului";
 • Valoarea contractului este de 500.120,16 lei, inclusiv TVA.
 • In data de data 31.07.2017 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor;
 • Derulare contract lucrari;
 • Receptie la terminarea lucrarilor 09.08.2018.