Vineri, 19 IULIE 2024

Legislatie

1). H.C.L. Nr.50/2000 privind protectia mediului in municipiul Curtea de Arges modificata si completata prin H.C.L. Nr.46/2007

2). H.C.L. Nr.52/2002 privind unele masuri pentru buna gospodarire a localitatii modificata si completata prin H.C.L. Nr.82/2007

3). H.C.L. Nr.81/2000 privind interzicerea stationarii in zonele de locuit a autovehiculelor de tonaj mediu si greu.

4). H.C.L. Nr.14/2001 cu privire la economisirea resurselor de apa potabila existente

5). H.G. Nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

6). Legea Nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ – teritoriale

7). Norme metodologice din 6 februarie 2003 de aplicare a Legii nr.421/2002

8). Legea Nr.24/2007 privind administrarea spatiilor verzi din zonele urbane