An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
12219/12/2016pentru aprobarea Programului de lucrari pe anul 2017 al ,Societatii Comerciale Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges Deschide
12119/12/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
12005/12/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 ,si a Bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii Deschide
11929/11/2016privind alegerea solutiei de refacere a structurii rutiere de pe strada Valea Iasului si de aprobare a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului “Reabilitare drum strada Valea Iasului” Deschide
11829/11/2016privind acordarea unei derogari de la distanta minima in constructii Deschide
11729/11/2016privind avizarea unor statii de imbarcare/debarcare pentru ,serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale Deschide
11629/11/2016pentru aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere Deschide
11529/11/2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a pietelor in municipiul Curtea de Arges Deschide
11429/11/2016pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren Deschide
11329/11/2016pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2016 Deschide
11229/11/2016privind completarea capitolului VIII al anexei nr. 1 ,la Hotararea Consiliului Local nr. 100/2015 ,pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 Deschide
11129/11/2016pentru aprobarea modificarii statului de functii ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
11029/11/2016pentru modificarea structurii functiilor publice la aparatul de specialitate al primarului Deschide
10929/11/2016pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile pentru evaluarea ,si asigurarea calitatii de la unitatile de invatamant preuniversitar de stat Deschide
10829/11/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
10725/10/2016privind completarea Inventarului bunurilor ,apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
10625/10/2016pentru aprobarea atribuirii delegarii gestiunii serviciului de colectare si transport a deseurilor municipale din Zona 1 si 2,Curtea de Arges-Domnesti,pentru aprobarea operarii Centrului de Management Integrat al Deseurilor din Curtea de Arges si pentru aprobarea tarifelor aferente serviciului de colectare si transport al deseurilor generate in Zona 1 si 2,inclusiv a celor generate pe raza municipiului Curtea de Arges Deschide
10525/10/2016privind aprobarea numarului maxim de copii ce pot fi ingrijiti si supravegheati in Cresa Posada in anul scolar 2016-2017 Deschide
10425/10/2016pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 93/2012 privind aprobarea propunerilor de amplasament pentru statiile imbarcare-debarcare calatori de pe raza municipiului Curtea de Arges in cadrul serviciului de transport public judetean Deschide
10325/10/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
10218/10/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 ,si a Bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii Deschide
10129/09/2016privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016 Deschide
10029/09/2016pentru desemnarea unor reprezentanti ai consiliului local ,in consiliile de administratie ale unor unitati ,de invatamant preuniversitar Deschide
9929/09/2016privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanta ,pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ,Reabilitare Pod peste Valea Iasului si Reabilitare Pod peste Valea lui Gan Deschide
9829/09/2016privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 la aparatul de specialitate al primarului,la Serviciul Public de Asistenta Sociala si la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
9729/09/2016pentru aprobarea modificarii structurii de functii publice ,la aparatul de specialitate al primarului Deschide
9629/09/2016pentru aprobarea trecerii in administrarea Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului a parcarii din imediata vecinatate a Manastirii Curtea de Arges Deschide
9529/09/2016pentru concesionarea directa a unui teren,in scopul construirii unei Sali de sport cu acces gratuit Deschide
9429/09/2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
9329/09/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
9208/09/2016privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 82/2014 ,pentru aprobarea modului de utilizare a unor spatii de invatamant Deschide
9108/09/2016pentru modificarea perioadei prevazuta de Hotararea Consiliului Local nr. 79/2016,privind atribuirea Ón folosinta gratuita,pe termen limitat,catre Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” a platoului din fata salii de sport in scopul organizarii manifestarilor prilejuite de evenimentul “Zilele Municipiului Curtea de Arges” Deschide
9008/09/2016privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016 Deschide
8930/08/2016pentru aprobarea evaluarii unui teren Deschide
8830/08/2016pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ,ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat Deschide
8730/08/2016pentru aprobarea unui parteneriat Ón scopul Óntocmirii ,şi depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă Deschide
8630/08/2016pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului “Consolidare teren strada Rozelor” Deschide
8530/08/2016pentru aprobarea Ónchirierii prin licitaţie publica a unui teren ,Ón scopul amplasării unui chioşc Deschide
8430/08/2016pentru aprobarea modificării structurii de funcţii publice ,la aparatul de specialitate al primarului Deschide
8330/08/2016privind instituirea unor obligaţii ,ale deţinătorilor de imobile cu destinaţie comercială Deschide
8230/08/2016privind acordarea unei Ómputerniciri Deschide
8130/08/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
8009/08/2016privind rectificarea Bugetului local pe anul 2016 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
7919/07/2016privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat catre Centrul de Cultura ,si Arte “George Topirceanu” a platoului din fata salii de sport in scopul organizarii manifestarilor prilejuite de evenimentul “Zilele Municipiului Curtea de Arges” Deschide
7819/07/2016privind concesionarea prin atribuire directa a unui teren ,in scopul extinderii unui apartament cu un balcon Deschide
7719/07/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
7619/07/2016pentru modificarea si completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges si pentru modificarea Inventarului bunurilor imobile apartinand domeniului privat Deschide
7519/07/2016pentru majorarea valorii de inventar a strazilor modernizate ,prin Programul Operational Regional 2007 - 2013 Deschide
7419/07/2016pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local ,in consiliul de administratie al spitalului municipal Deschide
7319/07/2016pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2016 Deschide
7219/07/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
7129/06/2016pentru completarea Programului de lucrari al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pe anul 2016 Deschide
7024/06/2016pentru aprobarea componentei comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
6924/06/2016privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
6824/06/2016pentru alegerea viceprimarului Deschide
6724/06/2016pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
6624/06/2016pentru declararea constituirii legale a consiliului local Deschide
6524/06/2016pentru validarea mandatelor consilierilor locali Deschide
6424/06/2016pentru alegerea Comisiei de validare Deschide
6331/05/2016privind rectificarea Bugetului local a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial ,din venituri proprii si pentru actualizarea listelor de investitii Deschide
6231/05/2016privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si pentru aprobarea regulamentului de functionare a comisiei Deschide
6131/05/2016pentru aprobarea concesionarii unui teren prin atribuire directa Deschide
6031/05/2016pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de inchiriere,rezervare si ocupare a meselor si a platourilor din pietele aflate in administrarea Serviciului Public Piete,Targuri si Oboare Deschide
5931/05/2016privind pasunatul pe pasunile alpine in sezonul 2016 Deschide
5831/05/2016privind aprobarea achizitionarii de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala a unei autoutilitare Deschide
5731/05/2016privind reformularea Hotararii Consiliului local nr. 53/2016 ,pentru aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
5631/05/2016pentru aprobarea trecerii de la domeniul public ,al municipiului Curtea de Arges la domeniul privat ,a unor terenuri in scopul executarii unei ,hotarari judecatoresti irevocabile avand ca obiect fond funciar Deschide
5531/05/2016pentru aprobarea acordarii unor premii Deschide
5431/05/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
5321/04/2016pentru aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
5221/04/2016pentru aprobarea alocarii de la bugetul local ,a sumei de 5000 de lei in scopul cofinantarii festivitatilor ,prilejuite de ziua internationala a copilului Deschide
5121/04/2016pentru aprobarea alocarii unor fonduri de la bugetul local ,in scopul acordarii unor ajutoare alimentare Deschide
5021/04/2016pentru aprobarea acordarii unor ajutoare sub forma de lemn de foc Deschide
4921/04/2016pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in municipiul Curtea de Arges Deschide
4821/04/2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a Primariei Municipiului Curtea de Arges Deschide
4721/04/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Serviciul Public de Asistenta Sociala pentru anul 2016 Deschide
4621/04/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 Deschide
4521/04/2016pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2016 Deschide
4421/04/2016pentru aprobarea contului anual de executie ,a bugetelor pentru anul 2015 Deschide
4321/04/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
4221/04/2016privind demisia unui consilier local Deschide
4129/03/2016pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica,a unui teren in scopul amenajarii unei florarii Deschide
4029/03/2016pentru modificarea si completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges si a Inventarului bunurilor apartinand domeniului privat Deschide
3929/03/2016pentru aprobarea taxelor de pasunat pe pajistile aflate ,in domeniul public al municipiului Curtea de Arges pentru anul 2016 Deschide
3829/03/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor,pentru anul 2016 Deschide
3729/03/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la muzeul municipal pentru anul 2016 Deschide
3629/03/2016privind formularea unei cereri de trecere a unui bun din domeniul public ,al judetului Arges la domeniul public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3529/03/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
3408/03/2016pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016 si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
3329/02/2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi “Acces” si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi pentru recreere pensionari Deschide
3229/02/2016pentru aprobarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei ,cu handicap si pentru aprobarea gratuitatilor la transportul public local ,de calatori in anul 2016 Deschide
3129/02/2016pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma de tichete sociale ,precum si a modalitatii de solutionare a cazurilor identificate Deschide
3029/02/2016pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren in scopul extinderii unui apartament Deschide
2929/02/2016pentru aprobarea unui tarif la serviciul comunitar de salubrizare urbana Deschide
2829/02/2016pentru aprobarea utilizarii redeventei datorata de S.C. AQUATERM S.A. pentru anul 2016 potrivit Contractului de concesiune nr. 13702 / 3.06.2014,la continuarea programului de contorizare a apei potabile livrate populatiei Deschide
2729/02/2016pentru atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat,a unor imobile in scopul amenajarii a unui adapost pentru cainii fara stapan Deschide
2629/02/2016pentru aprobarea organigramelor si statelor de functii la Primaria Municipiului Curtea de Arges si la serviciile publice fara personalitate juridica pentru anul 2016 Deschide
2529/02/2016pentru aprobarea numarului maxim de posturi ,ce pot fi incadrate la nivelul UAT Curtea de Arges in anul 2016 Deschide
2429/02/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Biblioteca Municipala Curtea de Arges pentru anul 2016 Deschide
2329/02/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” pentru anul 2016 Deschide
2229/02/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare pentru anul 2016 Deschide
2129/02/2016pentru aprobarea acordarii unor facilitati fiscale si pentru aprobarea procedurii de acordare a acestora Deschide
2029/02/2016pentru aprobarea restituirii unor fonduri rambursate municipiului Curtea de Arges in baza unui contract de finantare Deschide
1929/02/2016pentru aprobarea restituirii unor fonduri rambursate municipiului Curtea de Arges in baza unui contract de finantare Deschide
1829/02/2016pentru restituirea unor sume rambursate municipiului Curtea de Arges in baza unui contract de finantare Deschide
1729/02/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
1610/02/2016privind aprobarea Programului de Lucrari al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2016 Deschide
1504/02/2016pentru aprobarea Bugetului municipiului Curtea de Arges si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2016,precum si a estimarilor pentru anii 2017-2019 Deschide
1426/01/2016pentru aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executat in anul 2016 de catre beneficiarii de ajutor social Deschide
1326/01/2016pentru diminuarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public Deschide
1226/01/2016pentru aprobarea cotei parte din chirie ce revine titularului dreptului de administrare,altul decat consiliul local,din inchirierea bunurilor proprietate publica Deschide
1126/01/2016pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUATERM AG. 98 - S.A. pentru anul 2016 Deschide
1026/01/2016pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L. pentru anul 2016 Deschide
926/01/2016privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2016 Deschide
826/01/2016pentru aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal pentru anul 2016 Deschide
726/01/2016pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii “Statie de epurare cu treapta mecanica,biologica si tertiara si a instalatiei de primire vidanja in municipiul Curtea de Arges” Deschide
626/01/2016pentru schimbarea unei denumiri si pentru aprobarea unui regulament de organizare si functionare Deschide
526/01/2016privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate pentru anul scolar 2016 - 2017 Deschide
426/01/2016pentru aprobarea unor normative de cheltuieli Deschide
326/01/2016pentru conferirea unor diplome Deschide
208/01/2016pentru aprobarea unei Conventii de parteneriat Deschide
108/01/2016pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2015 Deschide