Luni, 17 IUNIE 2024

Revitalizarea utilitatii cladirilor degradate prin infiintarea unui centru de recreere pensionari si a unui centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Curtea de Argeş a finalizat proiectul „Revitalizarea utilităţii clădirilor degradate prin înfiinţarea unui centru de recreere pentru pensionari şi a unui centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi în Municipiul Curtea de Argeş”, Cod Smis 10696.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană , Sub-domeniul: Centre urbane.

 Valoarea totală a proiectului: 5.372.214,52 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Curtea de Argeş, prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Curtea de Argeş, a judeţului Argeş şi a regiunii Sud-Muntenia.

Rezultatele directe in urma implementării proiectului constau în: 1 Centru de recreere pentru pensionari, 1 Centru pentru persoane cu dizabiltăţi, măsuri de informare şi publicitate reazate, 2 rapoarte de audit, creşterea gradului de confort al beneficiarilor, prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, beneficii ecologice (spaţii verzi), creşterea nivelului de acces al populaţiei din zonă la servicii sociale conforme cu standardele impuse de normele europene.

 

Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de pensionarii din municipiul Curtea de Argeş, aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii şi de persoanele cu dizabilităţi din municipiul Curtea de Argeş, aflate în evidenţele Serviciului de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local.

Perioada de implementare a proiectului: 02.09.2010-01.06.2015.