Luni, 17 IUNIE 2024

Loc de joaca pentru copii, zona Stadion

Loc de joaca pentru copii, zona Stadion

 • Referat de necesitate achizitie SF nr.12868/16.05.2018;  
 • Achizitie directa SF 17.05.2018;
 • Incheiat contract SF nr. 2539/24.05.2018 cu SC Atlas Sport SRL;
 • Certificat de urbanism nr. 195/14.06.2018;
 • Referat de necesitate achizitie PT+lucrare  nr.17510/02.07.2018; 
 • Achizitie directa PT+lucrare  din 03.07.2018;
 • Incheiat contract PT+lucrare  nr. 18469/11.07.2018;
 • Obtinere avize conform CU;
 • Predare-primire PT 31.07.2018;
 • Autorizatie de construire nr. 22/03.08.2018;
 • Proces-verbal predare amplasament nr. 23183/27.08.2018;
 • Ordin de incepere a lucrarilor nr.23190/27.08.2018;

-          Stadiul actual: executie lucrari.