Duminica, 19 MAI 2024

Infiintare cresa in Municipiul Curtea de Arges

Infiintare cresa in municipiul Curtea de Arges, judetul Arges cu o valoare alocata din bugetul de stat de 2.283.767,52 lei.

 • Referat nr. 19512/28.07.2017 privind emiterea unei Hotarari a Consiliului Local cu privire la aprobarea amplasmantelor celor doua obiective de investitii;
 • Hotararea  Consiliului Local nr. 93/31.07.2017 privind aprobarea amplasmentului pentru "Infiintare cresa in municipiul Curtea de Arges" amplasament - municipiul Curtea de Arges, strada Unirii, imobil teren in suprafata de 1750 mp, conform cadastru nr. 3697;
 • Intocmit Tema de proiectare nr.19794/01.08.2017 pentru "Infiintare cresa in municipiul Curtea de Arges";
 • Referat necesitate achizitie SF nr. 19883/02.08.2017;
 • Achizitie directa SF 09.08.2017;
 • Incheiat contract nr. 21670/23.08.2017  cu SC Kreate – Studio de arhitectura Dumitrescu &CO  SRL pt.intocmire SF;
 • Certificat de urbanism nr. 328/27.09.2018;
 • Obtinere avize conform CU;
 • Hotararea Consiliului Local nr. 127/23.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici: valoarea estimata a obiectivului de investitii – 2.578.720,83,00 lei (inclusiv TVA), din care  C+M – 2.277.319,68 lei (inclusiv TVA);
 • Depunere Studiu de Fezabilitate la MDRAPFE;
 • Intocmire documentatie obtinere avize si acorduri stabilite in Certificatul de Urbanism si depunere la MDRAPFE;
 • Semnat contract finantare cu MDRAPFE 13.12.2017;
 • Referat de necesitate nr. 6273/06.03.2018 privind achizitionare proiect tehnic si lucrari;
 • Stadiul actual: derularea procedurilor de achizitie publica.