Luni, 17 IUNIE 2024

Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.3-corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş

1. Denumirea proiectului: „Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.3, Sfântul Apostol Andrei-corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII nr.3, Sfântul Apostol Andrei", din municipiul Curtea de Argeş, număr de înregistrare: SM/24/3/3.4/189/17.08.2009

Cod SMIS: 12202

2.Valoarea proiectului : 2.727.426,20 lei (incusiv TVA) 

3. Sursa de finantare:Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

4. Stadiul proiectului: finalizat

5. Perioada de implementare: 29.11.2014-30.06.2016

Prin  proiect s-au realizat  lucrări de consolidare la cele două şcoli cu un minim de intervenţie asupra corpurilor de clădire existente, modernizarea acestora precum şi dotarea lor cu echipamentele necesare unei bune funcţionări a şcolilor.