Duminica, 19 MAI 2024

Bloc locuinte ANL- str. 1 Decembrie 1918

 Bloc locuinte ANL – str. 1 Decembrie 1918 - totalizand 15 unitati locative „Locuinte de serviciu destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din institutii publice locale”

 

  • Referat nr. 16604/28.06.2017 privind emiterea unei Hotarari a Consiliului Local de transmitere a terenului in folosinta gratuita;
  • Hotararea  Consiliului Local nr. 89/25.07.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a terenului catre ANL;
  • Incheiat contract cu ANL in data de 04.10.2017 pentru realizarea utilitatilor;
  • Certificat Urbanism nr. 85/27.03.2018;
  • Stadiul actual: obtinere avize si acorduri, conform Certificatului de Urbanism.