An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
4930/04/2024pentru modificarea H.C.L. nr. 144/2023 privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate īn subordinea consiliului local,precum și aprobarea organigramelor statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare īn baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrative modificată prin H.C.L. nr. 165/2023 Deschide
4830/04/2024privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 82/2023 pentru aprobarea ,Regulamentului privind utilizarea serviciului de īnchiriere biciclete īn regim de self-service īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
4730/04/2024pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public ,al municipiului Curtea de Argeş Deschide
4630/04/2024privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat ,al municipiului Curtea de Argeș īn suprafață de 22 m.p. pe strada Negru Vodă,nr. 6-8 Deschide
4530/04/2024privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat ,al municipiului Curtea de Argeș īn suprafață de 47 m.p. pe strada Negru Vodă nr. 6-8 Deschide
4430/04/2024privind atribuirea "Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale,sortarea deșeurilor reciclabile și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din zona Curtea de Argeșjudețul Argeș”prin procedura licitației publice deschise și avizarea Strategiei de contractare a Studiului de fundamentare a Studiului de oportunitate ,și a Documentației de atribuire aferente. Deschide
4330/04/2024pentru aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea ,și desfășurarea activității „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI”
4230/04/2024pentru acordarea unei Diplome de recunoștință la īmplinirea vārstei de 100 de ani Deschide
4130/04/2024pentru acordarea unui număr de cinci Diplome de recunoștință Deschide
4030/04/2024pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
3926/03/2024privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate ,integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024 Deschide
3826/03/2024privind aprobarea participării UAT Municipiul Curtea de Argeș īn cadrul Programului vizānd sisteme de alimentare cu apă canalizare şi epurare a apelor uzate – Apă-canal,derulat de AFM Deschide
3726/03/2024privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare īn Municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente” Deschide
3626/03/2024privind achiziționarea unui teren īn suprafață de 1651 m.p. ,īnscris īn C.F. nr. 83650 a U.A.T Curtea de Argeș Deschide
3526/03/2024privind acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local,reglementate de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune,precum și acordarea de alte ajutoare prestații financiare beneficii acordate familiilor,reglementate de alte acte normative īn vigoare Deschide
3426/03/2024privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE P+1E,AMENAJARE TEREN” situată īn județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș Str. ………………….. Nr. ..Nr. Cad./Nr. CF 82141,suprafață imobil 3.311,00 mp Deschide
3326/03/2024privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”Construire locuințe anexă gospodărească și cameră tehnică” situată īn Județul Argeș municipiul Curtea de Argeș Str. ………........... Nr. ….Nr. Cad./Nr. CF 86288 suprafata imobil 4081,mp Deschide
3226/03/2024privind modificarea contractului de gestiune a serviciului public de salubrizare stradală īn municipiul Curtea de Argeș Deschide
3126/03/2024pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2024 Deschide
3026/03/2024privind modificarea H.C.L. nr. 61/2021 privind desemnarea ,reprezentanților consiliului local īn consiliul de administrație al spitalului municipal Deschide
2926/03/2024privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 83/2023 pentru aprobarea Regulamentului ,de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată īn municipiul Curtea de Argeș Deschide
2826/03/2024privind aprobarea Programului de lucrări ,al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2024 Deschide
2726/03/2024privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Curtea de Argeș īn comisiile de evaluare și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului exercitat īn anul 2023 la Centrul de Cultură și Arte „George Topīrceanu” și la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș Deschide
2627/02/2024pentru aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri ,din blocul ANL T11 strada Nevers nr. 10,destinate īnchirierii specialiștilor din sănătate Deschide
2527/02/2024privind aprobarea īnființării de activități finanțate integral din venituri proprii ,pe lāngă unele instituții publice din municipiul Curtea de Argeș Deschide
2427/02/2024privind aprobarea plații unor cotizații aferente anului 2024 Deschide
2327/02/2024privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren Deschide
2227/02/2024pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților ,consiliului local īn consiliile de administrație ale unităților de īnvățămānt preuniversitar de stat Deschide
2127/02/2024privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 81/2023 pentru aprobarea Regulamentului,privind funcționarea și exploatarea stațiilor electrice de incărcare a autovehiculelor ,īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
2027/02/2024privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial nr. 19 din Piața Ivancea Deschide
1927/02/2024privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial nr. 38 din hala de carne din Piața Centrală Deschide
1827/02/2024privind aprobarea īnchirierii unor spații din Piața Agroalimentară Posada Deschide
1727/02/2024privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2024 și a estimărilor pe anii 2025-2027 a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a estimărilor pe anii 2025-2027 a Listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local pentru anul 2024 și a Listei obiectivelor de investiții finanțate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2024 Deschide
1627/02/2024pentru aprobarea numărului maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice,īn anul 2024 pentru primărie și instituțiile publice locale īnființate prin hotărāri ale autorității deliberative inclusiv cele finanțate din capitolul bugetar „Cultură” Deschide
1527/02/2024privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru modificare profil funcțional și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “SALĂ EVENIMENTE TIP CORT,BUCĂTĂRIE,GRUPURI SANITARE,PISCINĂ” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Nr. Cad./Nr. CF 86123,suprafață imobil 5500,00mp Deschide
1427/02/2024pentru conferirea unui număr de trei Diplome de recunoștință Deschide
1312/02/2024privind suplimentarea cu 4 posturi a Compartimentului de asistență medicală școlară și preșcolară din cadrul Serviciul de Asistență Medicală și Comunitară al Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș īn vederea aplicării prevederilor art. 82 și 248 alin. (24) si alin. (241) din Legea nr. 198/2023 a īnvățămāntului preuniversitar,precum și aprobarea completării organigramei si a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș īn mod corespunzător Deschide
1231/01/2024privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat ,al municipiului Curtea de Argeș īn suprafață de 14 m.p. pe strada Cuza Vodă Deschide
1131/01/2024privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport īn comun ,din Municipiul Curtea de Argeș pentru anumite categorii de persoane,precum și aprobarea metodologiei de acordare a acestor gratuități Deschide
1031/01/2024pentru aprobarea Planului anual de acțiune cu privire la serviciile sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș īn anul 2024 Deschide
931/01/2024pentru aprobarea unui număr de 125 de posturi de asistenți personali ,la nivelul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș,pentru anul 2024 Deschide
831/01/2024privind stabilirea salariilor de bază,īncepānd cu drepturile salariale ale lunii februarie 2024,pentru funcțiile publice și contractuale ale personalului primăriei și instituțiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș Deschide
731/01/2024privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local ,al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă ,provenite din decalajul īntre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare ,a bugetului Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2024 Deschide
631/01/2024privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”Construire locuință cu anexe gospodărești,īmprejmuire și utilități” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Str. ,Nr. ,Nr. Cad./Nr. CF 82697,suprafata imobil 2099,00mp Deschide
531/01/2024pentru modificarea componenței Comisiei de comerț și servicii publice ,numită prin H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea membrilor ,comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
431/01/2024pentru conferirea unui număr de trei Diplome de recunoștință Deschide
308/01/2024privind aprobarea rețelei școlare a unităților de īnvățămānt preuniversitar de stat și particular din Municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2024-2025 Deschide
208/01/2024privind constatarea īncetării de drept prin demisie scrisă a mandatului de consilier local al domnului Andrei Ionuț și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș Deschide
108/01/2024pentru alegerea președintelui de ședință Deschide