An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
16521/12/2023pentru prorogarea termenelor de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 144/2023 privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate īn subordinea consiliului local precum și aprobarea organigramelor,statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare,īn baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ Deschide
16421/12/2023privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate ,integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 Deschide
16321/12/2023privind modificarea anexei la Hotărārea Consiliului Local Curtea de Argeş,nr. 71/1999 privind īnsușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ,al municipiului Curtea de Argeş Deschide
16221/12/2023privind mandatarea reprezentanților Municipiului Curtea de Argeș īn Adunarea generală a societăților īn care Municipiului Curtea de Argeș are calitatea de asociat sau acționar pentru a lua măsurile legale ce se impun īn vederea ducerii la īndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 Deschide
16121/12/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru modificare profil funcțional și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “DEPOZIT DEȘEURI ȘI MATERIALE REFOLOSIBILE REZULTATE ĪN URMA RETEHNOLOGIZĂRII AHE VIDRARU” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Str. Mihai Eminescu,FN,Nr. Cad./Nr. CF 82123,suprafață imobil 8240,00mp Deschide
16021/12/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru modificare profil functional și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ECOLOGICĂ,ĪMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Str. Albești nr. 36A,Nr. Cad./Nr. CF 87558,suprafață imobil 626,00mp Deschide
15921/12/2023privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 Deschide
15821/12/2023pentru conferirea unui număr de unsprezece Diplome de recunoștință Deschide
15713/12/2023privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 Deschide
15613/12/2023privind modificarea articolelor 2 si 3 ale H.C.L. nr. 29/2020 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea transportului public īn Municipiul Curtea de Argeș” și a cheltuielilor aferente acestuia așa cum au fost modificate prin HCL nr. 149/2023 Deschide
15529/11/2023privind modificarea articolelor 2 și 3 ale H.C.L. nr. 167/2018 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil și durabil īn Municipiul Curtea de Argeș“ precum și pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului așa cum au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 172/2018 și H.C.L. nr. 104/2023 Deschide
15429/11/2023pentru aprobarea metodologiei privind acordarea de gratuități pentru elevi ,la transportul public de persoane prin curse regulate īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
15329/11/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
15229/11/2023pentru trecerea din domeniul public al municipiului Curtea de Argeș īn domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș a unor imobile Deschide
15129/11/2023privind aprobarea vānzării terenului din strada Valea Iașului nr. 13 īnscris īn C.F. nr. 89730 aparținānd domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș Deschide
15029/11/2023privind aprobarea vānzării terenului din strada Posada nr. 8 īnscris īn C.F. nr. 89742 aparținānd domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș Deschide
14929/11/2023privind modificarea articolelor 2 si 3 ale H.C.L. nr. 29/2020 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea transportului public īn Municipiul Curtea de Argeș” și a cheltuielilor aferente acestuia Deschide
14829/11/2023privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul ,“Dezvoltarea transportului public īn Municipiul Curtea de Argeș”,cod SMIS 130760 īn cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027 Deschide
14729/11/2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Dotarea și echiparea Ambulatoriului Municipiului Curtea de Argeș”cod SMIS 128140 finanțat īn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Deschide
14629/11/2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public īn Municipiul Curtea de Argeș”,cod SMIS 125882 finanțat īn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Deschide
14529/11/2023privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș” cod SMIS 115805 finanțat īn cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Deschide
14429/11/2023privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate īn subordinea consiliului local precum și aprobarea organigramelor,statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare,īn baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ Deschide
14329/11/2023pentru modificarea componenței Comisiei de urbanism,amenajare a teritoriului și protecția mediului numită prin H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
14229/11/2023pentru conferirea unui număr de șapte Diplome de recunoștință Deschide
14114/11/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
14014/11/2023privind aprobarea investiției ”PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE ,REGENERABILE ETAPA II” aprobarea depunerii proiectului spre finanțare ,cāt și valorea totală a acestuia Deschide
13914/11/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate ,cu elemente de documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții,a Indicatorilor tehnico-economici precum și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Producerea energiei electrice din surse regenerabile etapa II” Deschide
13808/11/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
13708/11/2023pentru modificarea Anexei 7.1 aferentă Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze īn Municipiul Curtea de Argeș ,nr. 11230/07.04.2023 Deschide
13608/11/2023privind completarea anexei la Hotărārea Consiliului Local Curtea de Argeş,nr. 71/1999 privind īnsușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ,al municipiului Curtea de Argeş Deschide
13508/11/2023pentru modificarea componenței Comisiei de comerț și servicii publice,numită prin H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea membrilor ,comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
13408/11/2023privind constatarea īncetării de drept prin demisie scrisă,a mandatului de consilier local al domnului Popescu Marius Viorel și vacantarea ,unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș Deschide
13330/10/2023pentru modificarea Regulamentului privind derularea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Curtea de Argeș,Anexa la H.C.L. nr. 94/2022 privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș Deschide
13230/10/2023pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fazabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici precum și Devizul general pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat īn soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest-Centru (strada Rīmnicu Vīlcea – Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș” Deschide
13130/10/2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98-SA pe anul 2023 Deschide
13030/10/2023pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn consiliile de administrație ale unităților de īnvățămānt preuniversitar de stat Deschide
12930/10/2023pentru īndreptarea unei erori materiale intervenite īn H.C.L. nr. 100/2023 ,privind aprobarea vānzării terenului din strada Negru Vodă nr. 116,īnscris īn C.F. nr. 89556 aparținānd domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș Deschide
12830/10/2023privind aprobarea dezlipirii imobilului īnscris īn Cartea Funciară nr. 89868 U.A.T. Curtea de Argeș Deschide
12730/10/2023privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial nr. 21 din Piața Agroalimentară Posada Deschide
12630/10/2023privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial/necomercial nr. 1 din Piața Agroalimentară Posada Deschide
12530/10/2023pentru constituirea aprobarea componenței și pentru desemnarea ,reprezentantului consiliului local īn Consiliul Comunitar Consultativ Deschide
12430/10/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
12312/10/2023privind constatarea īncetării de drept prin demisie scrisă a mandatului de consilier local al domnului Nicodim Mihai și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș Deschide
12203/10/2023pentru modificarea Regulamentului privind derularea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Curtea de Argeș,Anexa la H.C.L. nr. 94/2022 privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș Deschide
12103/10/2023pentru īndreptarea erorii materiale intervenită īn cadrul H.C.L. nr. 112/2023 privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș și a bugetului institutiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Deschide
12003/10/2023pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
11928/09/2023privind darea īn administrarea Grădiniței cu Program Prelungit „Academia Piticilor” a unor bunuri aparținānd domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
11828/09/2023pentru completarea Inventarului sistemului de alimentare cu apă și de canalizare,anexă la Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ,īn Municipiul Curtea de Argeș nr. 24353/09.08.2023 Deschide
11728/09/2023privind introducerea unor bunuri in domeniul public al municipiului și completarea ,anexei la Hotărārea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind īnsușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş Deschide
11628/09/2023pentru constituirea și nominalizarea componenței ,Echipei mobile de intervenție īn cazurile de violență domestică Deschide
11528/09/2023pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 2023 Deschide
11428/09/2023privind darea īn administrarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală ,a unor locuri de joacă aparținānd domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
11328/09/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 89/2020 privind darea īn folosinţă gratuită pentru o durată de cinci ani către Fundaţia umanitară de orientare şi integrare socială HANDROM a unor bunuri imobile aparţinānd domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș și pentru abrogarea unor prevederi cuprinse īn aceasta Deschide
11228/09/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș ,și a bugetului institutiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Deschide
11128/09/2023privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din ,comisia mixtă de evaluare a proiectelor depuse īn anul 2023 īn cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Curtea de Argeș Deschide
11028/09/2023privind completarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2023 Deschide
10928/09/2023privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier,materiale didactice și echipamente digitale a unităților de īnvățămānt preuniversitar din Municipiul Curtea de Argeș jud. Argeș’’,īn vederea finanțării acestuia īn cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al Romāniei Componența C15-Educație apelul de proiecte Dotarea cu mobilier materiale didactice și echipamente digitale a unităților de īnvățămānt preuniversitar și a unităților conexe respectiv a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de acesta Deschide
10828/09/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru schimbare destinație și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “SPAȚIU COMERCIAL BIROURI SPAȚII PARCARE CIRCULAȚII SPAȚII VERZI IMPREJMUIRE ȘI SISTEMATIZARE TEREN” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș Nr. Cad./Nr. CF 85846 și 86586 suprafață imobil 1868 00mp Deschide
10728/09/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
10623/08/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș,pe anul 2023 Deschide
10523/08/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ” Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat ,īn soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrată Sud Vest - Centru (strada Rīmnicu Vīlcea - Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș” Deschide
10408/08/2023privind modificarea articolelor 2 și 3 ale H.C.L. nr. 167/2018 pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil și durabil īn Municipiul Curtea de Argeș“ precum și pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului,așa cum au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 172/2018 Deschide
10308/08/2023pentru aprobarea analizei privind eficiența economică a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare īn Municipiul Curtea de Argeș,a Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a indicatorilor de performanță ai serviciului,a Caietului de sarcini al serviciului,a modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare Deschide
10201/08/2023privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire ,a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli l Romāniei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor ,pentru derularea măsurilor educative Deschide
10101/08/2023privind rectificarea bugetului local al municipiului Curtea de Argeș,si a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Deschide
10001/08/2023privind aprobarea vānzării terenului din strada Negru Vodă nr. 116,īnscris īn C.F. nr. 89556 aparținānd domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș Deschide
9901/08/2023pentru aprobarea semnării Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare ,īncheiat īntre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. ,și U.A.T. Municipiul Curtea de Argeș pentru realizarea proiectului ,”Varianta de ocolire Curtea de Argeș”,īn cadrul Programului de Transport 2021-2027 Deschide
9801/08/2023pentru actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ,a Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027 Deschide
9701/08/2023privind modificarea și completarea anexei la Hotărārea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind īnsușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş Deschide
9601/08/2023privind modificarea și completarea anexei la Hotărārea Consiliului Local nr. 52/2013 ,pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat ,al municipiului Curtea de Argeș Deschide
9501/08/2023privind alocarea de la bugetul local a sumei de 300.000 lei ,īn scopul majorării capitalului social al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. Deschide
9401/08/2023privind aprobarea noilor valori ale obiectivului de investiții ,„Construire Bloc de locuințe Sociale īn Municipiul Curtea de Argeș” Deschide
9301/08/2023privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 18 B din Piața Agroalimentară Posada Deschide
9201/08/2023privind aprobarea īnchirierii spațiilor de depozitare nr. 12,14 și 18 de la etajul I al halei de carne din Piața Centrală Deschide
9101/08/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”Construire locuință unifamiliala cu anexe gospodărești ,(garaj foișor)īmprejmuire și utilități” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de ArgeșNr. Cad./Nr. CF 89546,suprafata imobil 481,00mp Deschide
9001/08/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”Construire locuință individuală cu anexe gospodărești,īmprejmuire și utilități” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Nr. Cad./Nr. CF 80729,suprafata imobil 692,00mp Deschide
8901/08/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”Construire Locuință unifamiliala P+1E,garaj īmprejmuire teren și branșare utilități” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de ArgeșNr. Cad./Nr. CF 88272suprafata imobil 1486,00mp Deschide
8801/08/2023privind aprobarea Programului de acțiune comunitară ,pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială 2023-2027 Deschide
8701/08/2023privind modificarea statului de funcții aprobat al Spitalului Municipal Curtea de Argeș Deschide
8601/08/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
8517/07/2023privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume īn vederea organizării,Zilelor Municipiului Curtea de Argeș Deschide
8417/07/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2023 privind completarea Programului de lucrări ,al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2023 Deschide
8317/07/2023pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ,a sistemului de parcare cu plată īn municipiul Curtea de Argeș Deschide
8217/07/2023pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea serviciului ,de īnchiriere biciclete īn regim de self-service īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
8117/07/2023pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea ,stațiilor electrice de incărcare a autovehiculelor īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
8030/06/2023pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2023 Deschide
7930/06/2023privind completarea Programului de lucrări ,al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2023 Deschide
7830/06/2023pentru conferirea unei Diplome de recunoștință Deschide
7730/06/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru schimbare destinație (parțial) și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”EXTINDERE ȘI RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE,CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI ȘI AMENAJARE EXTERIOARĂ” situată īn Județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș,Nr. Cad./Nr. CF 89163,suprafață imobil 93.459,00 mp Deschide
7630/06/2023pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
7531/05/2023privind rectificarea bugetului local al Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
7431/05/2023privind depunerea și implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate īn Municipiul Curtea de Argeș” finanțat īn cadrul apelului de proiecte cu titlul Programului Național de Redresare și Reziliență,Componenta C3 - Managementul Deşeurilor Investiția I1 - Dezvoltarea,modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune,Subinvestiţia I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate Deschide
7331/05/2023pentru aprobarea Planului local de măsuri/acțiuni pentru perioada 2023-2027,īn vederea aplicării Strategiei Guvernului Romāniei de Incluziune a cetățenilor romāni aparținānd minorității rome pentru perioada 2022-2027 Deschide
7231/05/2023pentru aprobarea listei de priorități și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri din blocul ANL T11 strada Nevers nr. 10 destinate īnchirierii specialiștilor din sănătate Deschide
7131/05/2023pentru desemnarea unui consilier local ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș īn Programul “Construim Europa īmpreună cu autoritățile locale” Deschide
7031/05/2023pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98-SA și a programului de investiții pentru anul 2023 Deschide
6931/05/2023privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor pentru anul 2022 Deschide
6831/05/2023privind aprobarea īnchirierii a două terenuri cu suprafața de 4 m.p. ,īn vederea amplasării de panouri publicitare Deschide
6731/05/2023privind aprobarea īnchirierii unui spațiu cu suprafața de 2 m.p. īn vederea amplasării ,unui automat de băuturi calde și a unui automat de băuturi reci și produse alimentare īn incinta Complexului de natație Deschide
6631/05/2023privind aprobarea īnchirierii unui spațiu cu suprafața de 2 m.p. īn vederea amplasării ,unui automat de băuturi calde și a unui automat de băuturi reci și produse alimentare īn incinta Primăriei Municipiului Curtea de Argeș Deschide
6531/05/2023privind aprobarea īnchirierii spațiilor de depozitare nr. 4A și 4B ,din hala de carne din Piața Centrală Deschide
6431/05/2023privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial nr. 17 din Piața Agroalimentară Posada Deschide
6331/05/2023privind aprobarea īnchirierii chioșcurilor cu destinația vānzare presă și carte,amplasate pe Bulevardul Basarabilor la nord de complexul Sfāntu Gheorghe,respectiv la sud de parcarea din fața Liceului Tehnologic Regele Mihai I Deschide
6231/05/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
6104/05/2023pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
6004/05/2023privind completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș Deschide
5904/05/2023pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă ,al Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027 Deschide
5804/05/2023privind rectificarea bugetului local al Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
5704/05/2023privind stabilirea salariilor de bază īncepānd cu data de 04.05.2023 ,pentru personalul primăriei și instituțiilor/serviciilor publice subordonate consiliului local al municipiului Curtea de Argeș,salarizat īn temeiul art. 11 alin. 1-4 din Legea-cadru nr. 153/2017 Deschide
5613/04/2023pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi: Albești Cuza Vodă Rīmnicu Vīlcea īn Municipiul Curtea de Argeș” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” Deschide
5513/04/2023pentru īndreptarea unei erori materiale și pentru modificare H.C.L. nr. 39/2023 ,privind aprobarea īnchirierii suprafețelor pășunabile aferente pășunilor colinare ,Noapteș și trupurilor de pășune Bușaga 1 și Bușaga 2 Deschide
5429/03/2023privind completarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 39/2022 pentru aprobarea modului de stabilire a prețului minim de īnchiriere a terenurilor și spațiilor comerciale proprietate publică și privată situate īn municipiul Curtea de Argeș Deschide
5329/03/2023privind aprobarea īnchirierii unor terenuri platou din Piața Ivancea Deschide
5229/03/2023privind aprobarea īnchirierii unui teren platou din Piața Centrală Deschide
5129/03/2023privind aprobarea īnchirierii spațiilor nr. 18 A și 21 din Piața Agroalimentară Posada Deschide
5029/03/2023privind aprobarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pe anul 2023 Deschide
4929/03/2023pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
4829/03/2023pentru aprobarea valorii alocației zilnice de hrană la Centrul de consiliere socio-educativă „Acces” și Centrul pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfāntul Justinian” Deschide
4729/03/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru schimbare destinație și stabilire reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției “Construire supermarket și alte spații comerciale cu regim de īnalțime parter īnalt amplasare container reciclare,post trafo bazin rezervă incendiu bazin retenție amenajări exterioare incintă (rampă de andocare platformă parcare spații verzi drumuri trotuare,padocuri cărucioare) īmprejmuire totem și elemente de semnalistică publicitară,accese rutiere și pietonale racorduri la drumurile publice și organizare de șantier”,situată īn Județul Argeș municipiul Curtea de Argeș Deschide
4629/03/2023privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice pentru suprafața de 1113,00 mp īn vederea realizării investiției “Construire Locuință unifamilială și īmprejmuire teren” situată īn județul Argeș,municipiul Curtea de Argeș Deschide
4529/03/2023pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2023 Deschide
4429/03/2023pentru aprobarea studiului de fezabilitatea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de canalizare īn Municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente” Deschide
4329/03/2023privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului exercitat īn anul 2022 la Centrul de Cultură și Arte „George Topīrceanu” și la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș Deschide
4229/03/2023privind desemnarea unui consilier local care va face parte ,din comisia mixta de soluționare a contestațiilor privind repartizarea locuințelor de serviciu din fondul locativ al municipiului Curtea de Argeș Deschide
4129/03/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
4029/03/2023pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
3928/02/2023privind aprobarea īnchirierii suprafețelor pășunabile aferente pășunilor colinare ,Noapteș și trupurilor de pășune Bușaga 1 și Bușaga 2 Deschide
3828/02/2023privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare desfășurării evenimentului dedicat personalității lui Demetru Dem. Demetrescu Buzău,denumit generic „Urmuz 140-100” Deschide
3728/02/2023privind propunerea de membri īn noul consiliul de administrație al S.C. Aquaterm AG ’98 SA īn vederea desemnării lor de către adunarea generală a acționarilor Deschide
3628/02/2023privind plata unor cotizații anuale datorate de municipiu īn anul 2023 Deschide
3528/02/2023pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ,acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din īnvățămāntul preuniversitar de stat ,din Municipiul Curtea de Argeș īn anul 2023 Deschide
3428/02/2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ,a Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
3328/02/2023pentru aprobarea Planului anual de acțiune cu privire la serviciile sociale pentru anul 2023 furnizate de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
3228/02/2023privind aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
3128/02/2023privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
3028/02/2023pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
2928/02/2023privind aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Muzeului Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
2828/02/2023pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Centrului de Cultură și Arte „George Topīrceanu” pentru anul 2023 Deschide
2728/02/2023pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Serviciului Public PiețeTārguri și Oboare pentru anul 2023 Deschide
2628/02/2023privind aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș pentru anul 2023 Deschide
2528/02/2023privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din comisia de evaluare ,a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului ,Curtea de Argeș doamna Isabel-Janina Zarioiu Deschide
2428/02/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
2320/02/2023privind aprobarea documentației tehnico-economice (notă de fundamentare) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare īn Municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente” ce urmează a fi depus de către UAT Municipiul Curtea de Argeș īn cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență,COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI,INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare īn aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți,prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene,APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C1/I1 Deschide
2220/02/2023privind implementarea proiectului „Extinderea rețelei de canalizare īn Municipiul Curtea de Argeș pe strada Victoriei și străzile adiacente” ce urmează a fi depus de către UAT Municipiul Curtea de Argeș īn cadrul Programului Național de Redresare și ReziliențăCOMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI,INVESTIȚIA 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare īn aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți,prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene,APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C1/I1 Deschide
2114/02/2023privind participarea UAT CURTEA DE ARGES,īn cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.4: Centre Comunitare Integrate apelul de proiecte MS-0014 pentru realizarea obiectivului de investiții CENTRU COMUNITAR INTEGRAT CURTEA DE ARGES’’,strada 1 DECEMBRIE 1918 NR. 2B Judetul ARGEȘ Deschide
2010/02/2023privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2023 și a estimărilor ,pe anii 2024-2026 a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial ,din venituri proprii precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții,finanțate de la bugetul local īn anul 2023 Deschide
1910/02/2023pentru aprobarea numărului maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice,īn anul 2023 pentru primărie și instituțiile publice locale īnființate prin hotărāri ale autorității deliberative inclusiv cele finanțate din capitolul bugetar „Cultură” Deschide
1810/02/2023privind diminuarea sumei aprobate a se utiliza din excedentul bugetului local al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajul īntre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 și reīntregirea excedentului bugetului local cu suma diminuată Deschide
1725/01/2023pentru aprobarea valorii totale a cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii,pentru obiectivului de investiții „Reabilitare străzi: Albești,Cuza Vodă Rīmnicu Vīlcea īn Municipiul Curtea de Argeș” Deschide
1625/01/2023pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi: AlbeștiCuza Vodă Rīmnicu Vīlcea īn Municipiul Curtea de Argeș” Deschide
1525/01/2023privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajul īntre veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2023 Deschide
1425/01/2023privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 6 din Piața Agroalimentară Posada Deschide
1325/01/2023privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte ,din comisia mixta pentru repartizarea locuințelor de serviciu din fondul locativ ,al municipiului Curtea de Argeș Deschide
1225/01/2023privind aprobarea īncheierii Acordului de Asociere īntre Județul Argeș,UAT Curtea de Argeș și Asociația Culturală Curtea de Argeș (ACCA),pentru susținerea proiectului dedicat personalității lui Demetru Dem. Demetrescu Buzău Deschide
1125/01/2023privind acordarea unor gratuități pe mijloacele de transport īn comun ,și stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2023 Deschide
1025/01/2023pentru aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local,pentru anul 2023 care urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social Deschide
925/01/2023pentru aprobarea numărului de posturi de asistenți personali,pentru anul 2023 la nivelul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
825/01/2023privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ,al municipiului Curtea de Argeș județul Argeș Deschide
725/01/2023privind acordarea titlului de << Cetățean de onoare post-mortem ,al municipiului Curtea de Argeș >> preotului Mihai I Chiriță Deschide
625/01/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de īnvățămānt preuniversitar de stat și particular Deschide
525/01/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn consiliile de administrație ale unităților de īnvățămānt preuniversitar de stat Deschide
425/01/2023pentru inițierea demersurilor de Actualizare integrală īn format GIS ,a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Argeș ,și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia Deschide
325/01/2023pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
212/01/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 61/2022 privind īnființarea Comisiei speciale pentru numărarea voturilor a duratei de funcționare și pentru aprobarea componenței acesteia Deschide
112/01/2023pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea ,membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide