An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
9727/07/2022pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 56/2022 privind aprobarea ,Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2022 Deschide
9627/07/2022privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022 Deschide
9527/07/2022pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II al anului 2022 Deschide
9427/07/2022privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă ,la nivelul municipiului Curtea de Argeș Deschide
9327/07/2022privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană ,a Municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027 Deschide
9227/07/2022privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren Deschide
9120/07/2022privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii ,Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
9029/06/2022privind modificarea și completarea anexei la Hotărārea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind īnsușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş Deschide
8929/06/2022privind atribuirea īn folosință gratuită către Asociația Nevăzătorilor din Romānia,Filiala Județeană Argeș a unui imobil construcție situat īn strada Mircea cel Mare īn suprafață de 39 m.p. Deschide
8829/06/2022privind modificarea și completarea poziției nr. 23 din anexa la H.C.L. nr. 52/2013 ,pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat ,al municipiului Curtea de Argeș Deschide
8729/06/2022pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
8631/05/2022privind stabilirea salariilor de bază īncepānd cu data de 01.06.2022 ,pentru personalul primăriei Municipiului Curtea de Argeș și instituțiilor publice,subordonate consiliului local salarizat īn temeiul art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 Deschide
8531/05/2022pentru modificarea organigramei și statului de funcții ,ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
8431/05/2022pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții,„Reabilitare străzi: Eroilor,B-dul. Basarabilor,Negru Vodă (DALI PT+execuție)” Deschide
8331/05/2022pentru aprobarea īncheierii unui contract de parteneriat avānd ca obiect colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.) Deschide
8231/05/2022privind aprobarea īnchirierii chioșcului nr. 2 cu destinația vānzare flori,situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul avānd numărul cadastral 88542 Deschide
8131/05/2022privind aprobarea īnchirierii chioșcului nr. 1 cu destinația vānzare flori,situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul avānd numărul cadastral 88542 Deschide
8031/05/2022privind aprobarea īnchirierii standului nr. 5 din partea sudică exterioară a halei de carne din Piața Centrală Deschide
7931/05/2022privind aprobarea īnchirierii standului nr. 36 din Piața Centrală – hala de carne Deschide
7831/05/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 8 din Piața 1 Mai Deschide
7731/05/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 6 din Piața Ivancea Deschide
7631/05/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 17 din Piața Ivancea Deschide
7531/05/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului nr. 4 din Piața Ivancea Deschide
7431/05/2022pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA și a programului de investiții pentru anul 2022 Deschide
7331/05/2022privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat īn anul 2021 de către managerii Centrului de Cultură și Arte „George Topīrceanu” și Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș Deschide
7231/05/2022privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022 Deschide
7131/05/2022pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2022 Deschide
7031/05/2022pentru conferirea unor Diplome de recunoștință Deschide
6931/05/2022pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
6827/04/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Spitalul Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2022 Deschide
6727/04/2022pentru aprobarea participării īn cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență P.N.R.R. Componenta C10-Fondul Local,apel proiect “I.4 Elaborarea/actualizarea īn format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”,cu proiectul avānd titlul: “Elaborarea īn format GIS a Planului Urbanistic Zonal a Zonei Centrale (P.U.Z.C.P.) a Municipiului Curtea de Argeș”,precum și aprobarea Notei de Fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect Deschide
6627/04/2022pentru aprobarea participării īn cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență P.N.R.R.,Componenta C10-Fondul Local,apel proiect „I.4 Elaborarea/actualizarea īn format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”,cu proiectul avānd titlul: „Actualizarea integrală īn format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Curtea de Argeș și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia”,precum și aprobarea Notei de Fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect Deschide
6527/04/2022privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Deschide
6427/04/2022privind modificarea punctului nr. 2 din anexa la H.C.L. nr. 3/2022 pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de īnvățămānt de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2022-2023 Deschide
6327/04/2022privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor pentru anul 2021 Deschide
6227/04/2022privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local īn consiliul de administrație al Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș Deschide
6127/04/2022privind īnființarea Comisiei speciale pentru numărarea voturilor,a duratei de funcționare și pentru aprobarea componenței acesteia Deschide
6027/04/2022pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ,al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2022 Deschide
5906/04/2022privind rectificarea bugetului local și a estimărilor pe anii 2023-2025 ,cāt și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 Deschide
5806/04/2022pentru modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 89/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției precum și a destinației de locuințe sociale pentru obiectivul de investiții "Construire bloc locuințe sociale īn municipiul Curtea de Argeș" și a art. 2 al H.C.L. nr. 90/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției pentru finanțarea din bugetul local a anumitor cheltuieli pentru obiectivul de investiții "Construire bloc locuințe sociale īn Municipiul Curtea de Argeș" Deschide
5706/04/2022pentru abrogarea H.C.L. nr. 70/2019 pentru modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 89/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construire bloc locuințe sociale īn municipiul Curtea de Argeș” și a art. 2 al H.C.L. nr. 90/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției pentru finanțarea din bugetul local a anumitor cheltuieli pentru obiectivul de investiții ,“Construire bloc locuințe sociale īn municipiul Curtea de Argeș” Deschide
5631/03/2022privind aprobarea Programului de lucrări ,al Serviciului Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2022 Deschide
5531/03/2022privind dezmembrarea imobilului īnscris īn cartea funciară sub numărul 83542 – teren aferent sediu S.P.G.C. aparținānd domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
5431/03/2022privind aprobarea īnchirierii unui spațiu cu destinația punct alimentar,aflat īn incinta Colegiului Național Vlaicu Vodă Curtea de Argeș Deschide
5331/03/2022privind aprobarea īnchirierii unui spațiu din incinta Centrului de Cultură și Arte „George Topīrceanu” Curtea de Argeș Deschide
5231/03/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial,cu destinația activități de birou prestari servicii sau comerț,situat pe strada Negru Vodă nr. 43A Deschide
5131/03/2022privind aprobarea īnchirierii chioșcului cu destinația vānzare presă și carte,situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul avānd numărul cadastral 88540 Deschide
5031/03/2022privind aprobarea īnchirierii chioșcului cu destinația vānzare presă și carte,situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul avānd numărul cadastral 86885 Deschide
4931/03/2022privind aprobarea īnchirierii spațiului comercial,cu destinația florărie situat pe Bulevardul Basarabilor (colț cu strada Banu Mărăcine) Deschide
4831/03/2022privind propunerea de completare a unei poziții de membru,īn consiliul de administrație al S.C. AQUATERM AG 98 – S.A. Deschide
4731/03/2022privind plata unor cotizații anuale datorate de municipiu īn anul 2022 Deschide
4631/03/2022pentru stabilirea și aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere din cadrul Spitalului Municipal Curtea de Argeș Deschide
4531/03/2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ,a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș Deschide
4431/03/2022privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ,a Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
4331/03/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Muzeul Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2022 Deschide
4231/03/2022pentru conferirea unor diplome Deschide
4128/02/2022pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ,acordate elevilor din īnvățămāntul preuniversitar de stat din Municipiul Curtea de Argeș pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 Deschide
4028/02/2022privind arondarea Creșei Posada la Grădinița,cu Program Prelungit „O lume minunată” īncepānd cu data de 1martie 2022 Deschide
3928/02/2022pentru aprobarea modului de stabilire a prețului minim de īnchiriere a terenurilor și spațiilor comerciale proprietate publică și privată situate īn municipiul Curtea de Argeș Deschide
3828/02/2022privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,„Construire bloc de locuințe sociale īn Municipiul Curtea de Argeș” Deschide
3728/02/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere in intravilan și reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”EXTINDERE ȘI RECOMPARTIMENTARE HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” Str. Nordului 41-43,Curtea de Argeș,judetul Argeș Deschide
3628/02/2022privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere īn intravilan și reglementări urbanistice īn vederea realizării investiției ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M ȘI UTILITĂȚI” situat īn Judetul Argeș Municipiul Curtea de Argeș Pct. “Șipot” Deschide
3528/02/2022privind stabilirea locurilor unde sunt interzise organizarea și desfășurarea ,adunărilor publice īn municipiului Curtea de Argeș Deschide
3428/02/2022privind modificarea H.C.L. nr. 100/2020 pentru desemnarea reprezentanților consiliului local īn comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Copiilor Curtea de Argeș și Școala Postliceală „Henri Coanda” Deschide
3328/02/2022pentru modificarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de īnvățămānt preuniversitar de stat și particular Deschide
3228/02/2022pentru modificarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local īn consiliile de administrație ale unităților de īnvățămānt preuniversitar de stat Deschide
3128/02/2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Curtea de Argeș īn vederea constituirii comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de īnvățămānt preuniversitar de stat Deschide
3028/02/2022privind aprobarea unor gratuități la transportul local de calători ,prin curse regulate īn anul 2022 Deschide
2928/02/2022pentru aprobarea Planului anual de acțiune cu privire la serviciile sociale pentru anul 2022 furnizate de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș Deschide
2828/02/2022privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 care urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social Deschide
2728/02/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș pentru anul 2022 Deschide
2628/02/2022privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal pentru anul 2022 Deschide
2528/02/2022pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ,ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2022 Deschide
2428/02/2022pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Centrul de Cultură și Arte „George Topīrceanu” pentru anul 2022 Deschide
2328/02/2022pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Serviciul Public Piețe,Tārguri și Oboare pentru anul 2022 Deschide
2228/02/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Biblioteca Municipală Curtea de Argeș pentru anul 2022 Deschide
2128/02/2022privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2022 Deschide
2028/02/2022pentru aprobarea numărului maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice,īn anul 2022 pentru primărie și instituțiile publice locale īnființate prin hotărāri ale autorității deliberative inclusiv cele finanțate din capitolul bugetar „Cultură” Deschide
1928/02/2022privind aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2022 și a estimărilor ,pe anii 2023-2025 a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial ,din venituri proprii și subvenții precum și pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local īn anul 2022 Deschide
1828/02/2022pentru conferirea unei diplome Deschide
1731/01/2022privind aderararea Municipiului Curtea de Argeș,la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bīlea-Capra Deschide
1631/01/2022pentru aprobarea noilor valori de proiectare si executie a obiectivului de investitii ,„Stație de tratare cu treaptă mecanică,biologică și terțiară ,și instalație de primire vidanjă,Curtea de Argeș” Deschide
1531/01/2022privind utilizarea parțială a excedentului bugetului local ,pentru finanțarea unor obiective de investiții Deschide
1431/01/2022privind modificarea componenței Comisiei de urbanism,amenajare a teritoriului și protecția mediului numită prin H.C.L. nr. 87/2020 Deschide
1331/01/2022pentru alegerea președintelui de ședință Deschide
1225/01/2022pentru aprobarea īncheierii unui parteneriat īntre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) și UAT Municipiul Curtea de Argeș,īn vederea implementării īn comun a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș” Deschide
1125/01/2022privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii ,Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
1025/01/2022privind aprobarea majorării tarifului la transportul public local de persoane ,īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
925/01/2022pentru completarea Hotărārii Consiliului Local nr. 96/2021 ,privind impozitele și taxele locale pentru anul 2022 Deschide
825/01/2022pentru modificarea unor poziții ale anexei la Hotărārea Consiliului Local nr. 71/1999 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
725/01/2022pentru aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren aparținānd,domeniului public īn scopul extinderii unei construcții Deschide
625/01/2022privind selecția unui membru īn consiliul de administrație al,S.C. AQUATERM AG ‘98 SA Deschide
525/01/2022privind completarea Inventarului bunurilor imobile ,ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș Deschide
425/01/2022privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport marfă ,de peste 12 tone pentru anul 2022 Deschide
325/01/2022pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de īnvățămānt de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2022-2023 Deschide
225/01/2022pentru conferirea unor diplome Deschide
125/01/2022pentru alegerea președintelui de ședință Deschide , Deschide