An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
10224/12/2020privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98-S.A. pentru anul 2020 Deschide
10124/12/2020privind schimbarea unei denumiri Deschide
10024/12/2020pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile ,pentru evaluarea si asigurarea calitatii la Clubul Copiilor Curtea de Arges ,si Scoala Postliceala “Henri Coanda” Deschide
9924/12/2020privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Deschide
9824/12/2020privind aprobarea transferului Serviciului de Asistenta Medicala Scolara din cadrul aparatului de specialitate al primarului in structura Directiei de Asistenta Sociala Deschide
9724/12/2020privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 Deschide
9624/12/2020privind rectificarea Bugetului institutiilor publice,finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
9510/12/2020pentru aprobarea proiectul ”ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON – LINE IN CONTEXTUL EVITARII RISCULUI DE INFECTIE CU VIRUSUL SARS-CoV-2’’ Deschide
9410/12/2020privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a ,Municipiului Curtea de Arges,perioada 2014-2020 Deschide
9310/12/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Deschide
9203/12/2020privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Arges in adunarea generala a asociatilor la S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA-CURTEA DE ARGES S.R.L. Deschide
9103/12/2020privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular Deschide
9003/12/2020privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie,ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Deschide
8903/12/2020privind darea in folosinta gratuita pentru o durata de cinci ani catre Fundatia umanitara de orientare si integrare sociala HANDROM a unor bunuri imobile apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
8803/12/2020privind rectificarea Bugetului local si Bugetului institutiilor ,finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
8720/11/2020privind nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local Deschide
8620/11/2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local,pentru aprobarea numarului de membrii ai comisiilor si pentru stabilirea numarului de locuri ce revine grupurilor de consilieri in fiecare comisie Deschide
8520/11/2020pentru alegerea viceprimarului Deschide
8420/11/2020privind infiintarea Comisiei speciale pentru numararea voturilor la alegerea viceprimarului si pentru aprobarea componentei acesteia Deschide
8320/11/2020pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
8222/09/2020privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor publice ,finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
8122/09/2020pentru validarea mandatului unui consilier supleant Deschide
8002/09/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Deschide
7927/08/2020pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii ,prin concesiune a serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan ,in municipiul Curtea de Arges Deschide
7827/08/2020privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Curtea de Arges Deschide
7727/08/2020pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. Aquaterm AG 98-SA pe anul 2020 si pentru aprobarea modificarii ,si completarii planului de investitii Deschide
7627/08/2020pentru aprobarea unui studiu de oportunitate ,privind concesiunea unui imobil Deschide
7527/08/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
7418/08/2020privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor ,finantate partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
7330/07/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2020 Deschide
7230/07/2020privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor ,finantate partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
7130/07/2020pentru aprobarea documentatiei de atribuire a contractului ,de vanzare-cumparare a camerei C1 situata in imobilul Cladire stomatologie din strada Negru-Voda nr. 6-8 Deschide
7030/07/2020pentru completarea inventarului bunurilor ,apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
6930/07/2020pentru aprobarea acordarii unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri in baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,precum si pentru instituirea unor masuri fiscale Deschide
6830/07/2020pentru aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniversitar a municipiului Curtea de Arges pentru anul scolar 2020-2021 Deschide
6730/07/2020pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2020 Deschide
6630/07/2020privind modificarea organigramei si a statului de functii la muzeul municipal prin desfiintarea compartimentului financiar-contabil si a functiei vacante de economist specialist /S/ gradul IA si infiintarea functiei de arheolog /S/ grad debutant – Sectia istorie Deschide
6530/07/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
6430/07/2020pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
6330/06/2020pentru aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar ,pentru plata serviciilor oferite de bona Deschide
6230/06/2020privind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru intocmirea listelor,de prioritati la repartizarea locuintelor precum si pentru aprobarea ,listei documentelor necesare Deschide
6130/06/2020privind modificarea si completarea Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges precum si a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare Deschide
6030/06/2020pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalitatii ,de gestiune a serviciului public de salubrizare stradala a municipiului ,Curtea de Arges,pentru alegerea modalitatii de gestiune a serviciului,pentru aprobarea caietului de sarcini al serviciului si pentru aprobarea ,contractului de gestiune a serviciului Deschide
5930/06/2020pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan,a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan Deschide
5830/06/2020pentru aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
5730/06/2020privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor ,finantate partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
5630/06/2020privind inlocuirea unei denumiri Deschide
5530/06/2020pentru inlocuirea denumirii unui obiectiv de investitii Deschide
5430/06/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
5328/05/2020pentru aprobarea Nomenclatorului stradal ,al municipiului Curtea de Arges Deschide
5228/05/2020pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ,al municipiului Curtea de Argeş,județul Argeș Deschide
5128/05/2020privind aprobarea taxelor percepute in anul 2020 ,pentru pasunatul pe pasunile colinare neatribuite spre inchiriere Deschide
5028/05/2020pentru aprobarea contului anual de executie a bugetului pentru anul 2019 Deschide
4928/05/2020pentru aprobarea tarifelor pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica ,si privata a municipiului Curtea de Arges Deschide
4828/05/2020pentru aprobarea modificarii retelei de invatamant ,a municipiului Curtea de Arges pentru anul scolar 2019-2020 Deschide
4728/05/2020privind aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea ,concesionarii prin atribuire directa a unor terenuri apartinand ,domeniului privat in scopul extinderii unei constructii Deschide
4628/05/2020privind aprobarea initierii demersurilor de reactualizare a Planului urbanistic general Deschide
4528/05/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Deschide
4428/05/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
4313/05/2020privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor ,finantate partial din venituri proprii pe anul 2020 Deschide
4230/04/2020pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a Directiei de Asistenta Sociala Deschide
4130/04/2020pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de evaluare si in comisia ,de solutionare a contestatiilor in scopul evaluarii finale a managementului exercitat la biblioteca publica,pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare si de solutionare a contestatiilor la sustinerea noului proiect de management - iunie 2020 – iunie 2025,pentru aprobarea Caietului de obiective aferent perioadei si a calendarului de analiza ,a noului proiect de management Deschide
4030/04/2020pentru aprobarea transformarii unei functii publice Deschide
3930/04/2020pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2020 Deschide
3830/04/2020pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
3703/04/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Deschide
3631/03/2020pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea ,suprafetelor pasunabile din trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor ,colinare Motorga,Postei,Valea Doamnei,Valea Sasului apartinand ,proprietatii publice a municipiului Curtea de Arges Deschide
3531/03/2020pentru completarea Regulamentului de organizare ,si functionare a consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 71/2005 Deschide
3431/03/2020pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 78/2019 ,privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020 Deschide
3331/03/2020pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. si a listei de investitii pentru anul 2020 Deschide
3231/03/2020pentru aprobarea dării in folosință gratuită Ministerului Mediului,Apelor si Padurilor a unei suprafete de 12 m.p. din platoul betonat ,al Colegiului National „Vlaicu Voda” Deschide
3131/03/2020pentru aprobarea platii unor cotizatii anuale datorate pentru anul 2020 Deschide
3012/03/2020privind aprobarea Programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2020 Deschide
2912/03/2020pentru aprobarea proiectului „Dezvoltarea transportului public Ón Municipiul Curtea de Argeș” și a cheltuielilor aferente acestuia Deschide
2825/02/2020pentru aprobarea noilor valori de proiectare si executie ,a obiectivului de investitii „Construire gradinita cu program prelungit ,pentru cinci sali de grupa in municipiul Curtea de Arges Deschide
2725/02/2020pentru aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale ,prestate de catre Directia de Asistenta Sociala in anul 2020 Deschide
2625/02/2020pentru aprobarea numarului de locuri la cresa „Posada”,a conditiilor minime ,pe care trebuie sa le indeplineasca la intrarea in colectivitate copiii,parintii,reprezentantii legali,precum si pentru aprobarea prioritatii cazurilor sociale Deschide
2525/02/2020pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea ,suprafetelor pasunilor colinare,cat si a suprafetelor pasunabile ,ale pasunilor colinare formate dintr-un singur trup,proprietate publica a municipiului Curtea de Arges Deschide
2425/02/2020pentru aprobarea vanzarii unui teren aflat in proprietatea privata a municipiului Deschide
2325/02/2020pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. pentru anul 2020 Deschide
2225/02/2020privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare ,si comisiile de solutionare a contestatiilor in scopul evaluarii anuale a managementului exercitat in anul 2019 de catre managerii muzeului municipal,centrului de cultura si arte si bibliotecii publice Deschide
2125/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la spitalul municipal pentru anul 2020 Deschide
2025/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Directia de Asistenta Sociala pentru anul 2020 Deschide
1925/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,pentru anul 2020 la centrul de cultura si arte Deschide
1825/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la muzeul municipal pentru anul 2020 Deschide
1725/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la biblioteca publica pentru anul 2020 Deschide
1625/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Primaria Municipiului Curtea de Arges pentru anul 2020 Deschide
1525/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2020 Deschide
1425/02/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Piete Targuri si Oboare pentru anul 2020 Deschide
1325/02/2020pentru aprobarea numarului reprezentantilor municipiului Curtea de Arges in adunarea generala a asociatilor la S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. si pentru desemnarea acestora Deschide
1225/02/2020pentru aprobarea numarului reprezentantilor municipiului Curtea de Arges in adunarea generala a actionarilor la S.C. AQUATERM AG 98 S.A. ,si pentru desemnarea acestora Deschide
1125/02/2020pentru aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2020 si a estimarilor ,pe anii 2021-2023 precum si a Bugetului institutiilor publice finantate integral ,sau partial din venituri proprii pentru anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023 Deschide
1025/02/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
928/01/2020privind aprobarea noilor valori ale obiectivului de investitii “Infiintare cresa cu patru sali de grupa in municipiul Curtea de Arges” Deschide
828/01/2020pentru aprobarea unui raport de evaluare Deschide
628/01/2020privind aprobarea unor gratuitati la transportul local de calatori ,prin curse regulate in anul 2020 Deschide
528/01/2020pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public ,al municipiului Curtea de Argeş județul Argeș Deschide
428/01/2020pentru aprobarea Planului de lucrari de interes local ,pentru anul 2020 ce urmeaza a fi executat de persoanele majore,apte de munca beneficiare ale venitului minim garantat Deschide
328/01/2020pentru aprobarea cheltuielilor aferente delegarii gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate pe raza municipiului Curtea de Arges si pentru servicii de expertizare a obiectivului “Producerea energiei electrice din surse regenerabile-Municipiul Curtea de Arges,judetul Arges” Deschide
228/01/2020pentru conferirea unor diplome Deschide
128/01/2020pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide