An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
15023/12/2019privind modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pe anul 2019 Deschide
14923/12/2019privind acordarea propunerii de calificativ a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale pentru anul 2019 Deschide
14823/12/2019pentru aprobarea cheltuielilor aferente Serviciilor de supervizare pentru executarea lucrarilor aferente obiectivului „Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
14723/12/2019privind aprobarea Programului de lucru al S.C. SALUBRITATE ,PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. pentru anul 2020 Deschide
14623/12/2019pentru reformularea art. 5 din HCL nr. 167/2018 privitoare la aprobarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges” precum si pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului Deschide
14523/12/2019pentru reformularea art. 5 din HCL nr. 17/2018 ,privitoare la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges” precum si pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului Deschide
14423/12/2019privind indreptarea unei erori materiale Deschide
14323/12/2019pentru aprobarea modificarii statului de functii de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
14223/12/2019privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Deschide
14123/12/2019pentru aprobarea dării īn folosință gratuită de către administratorul ,Colegiului Național „Vlaicu Vodă” Asociației „VV Robots – VV Roboți” a unui spațiu locativ Deschide
14023/12/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
13911/12/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si pentru rectificarea ,bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
13826/11/2019pentru aprobarea modificarii denumirii functiei publice specifice ,de secretar general al municipiului precum si pentru modificarea denumirii ,structurii din care face parte functia specifica Deschide
13726/11/2019privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii la unitatile de invatamant preuniversitar particular Deschide
13626/11/2019pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie,pentru obiectivul de investitii “Reabilitare pod peste paraul Valea Iasului,str. 1 Decembrie 1918” si pentru aprobarea principalilor indicatori ,tehnico-economici ai obiectivului de investitii Deschide
13526/11/2019privind completarea Inventarului bunurilor apartinand ,domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
13426/11/2019privind trecerea unui bun imobil de la domeniul public al municipiului Curtea de Arges la domeniul privat Deschide
13326/11/2019privind modificarea statului de functii ,al Primariei municipiului Curtea de Arges Deschide
13226/11/2019pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2019 Deschide
13126/11/2019pentru aprobarea proiectului „Dotarea si echiparea Ambulatoriului,Curtea de Argeș” și a cheltuielilor aferente acestuia Deschide
13026/11/2019pentru aprobarea trecerii īn administrarea Centrului de Cultură și Arte „George Topīrceanu” a unui bun aparținānd domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
12926/11/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
12812/11/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Consolidare drum DN 73C,str. Ramnicu Valcea” Deschide
12712/11/2019pentru aprobarea trecerii in administrarea Serviciului Public ,de Gospodarie Comunala a complexului de natatie Deschide
12612/11/2019pentru aprobarea tarifelor practicate la complexul de natatie Deschide
12512/11/2019pentru aprobarea Regulamentului de exploatare si intretinere ,a Complexului de natatie Deschide
12412/11/2019pentru aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala Deschide
12312/11/2019pentru aprobarea rectificarii bugetului spitalului municipal Deschide
12229/10/2019pentru aprobarea completarii inventarului bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges cu o constructie Deschide
12129/10/2019pentru desemnarea celui de-al treilea reprezentant al consiliului local in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar ,care organizeaza invatamant profesional tehnic Deschide
12029/10/2019privind rectificarea bugetului S.C. AQUATERM AG 98-S.A. pentru anul 2019 Deschide
11929/10/2019privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ,si pentru aprobarea organigramei,a statului de functii ,si a sectorului de competenta Deschide
11829/10/2019pentru rectificarea Bugetului local si a Bugetului ,institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 Deschide
11729/10/2019privind modificarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
11629/10/2019privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,ale Directiei de Asistenta Sociala prin reorganizarea unor activitati Deschide
11529/10/2019privind protecția mediului īn Municipiul Curtea de Argeș Deschide
11429/10/2019privind aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
11329/10/2019privind prelungirea unui contract de concesiune Deschide
11229/10/2019privind trecerea unui bun imobil din domeniul public ,in domeniul privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
11129/10/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
11029/10/2019pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
10910/10/2019privind aprobarea Politicii de parcare la nivelul Municipiului Curtea de Arges Deschide
10810/10/2019privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica,(faza Studiu de fezabilitate cu elemente de documentatie de avizare ,a lucrarilor de interventii) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
10710/10/2019pentru aprobarea anularii accesoriilor obligatiilor bugetare ,datorate bugetului local restante la 31 decembrie 2018 si pentru aprobarea ,procedurii de acordare a anularii acestora Deschide
10610/10/2019pentru aprobarea valorilor activităţilor serviciului de iluminat public Deschide
10530/09/2019pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al ,al municipiului Curtea de Argeş,județul Argeș Deschide
10430/09/2019pentru aprobarea modificarii Listei investitiilor publice pentru anul 2019 Deschide
10330/09/2019pentru aprobarea achizitiei serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan Deschide
10230/09/2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a Primariei Municipiului Curtea de Arges Deschide
10130/09/2019pentru modificarea organigramei si a statului de functii apartinand Primariei ,Municipiului Curtea de Arges conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Deschide
10030/09/2019privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii,persoane fizice,vor executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii Deschide
9930/09/2019privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a ,Municipiului Curtea de Arges,perioada 2014-2020 Deschide
9830/09/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
9716/09/2019privind completarea structurii organizatorice si modificarea ,statului de functii la ambulatoriul integrat al spitalului municipal Deschide
9616/09/2019pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a bugetului ,institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
9516/09/2019privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5869125 lei ,in scopul majorarii capitalului social al S.C. AQUATERM AG 98 – SA,societate ale carei actiuni sunt detinute in totalitate de municipiul Curtea de Arges Deschide
9416/09/2019pentru aprobarea delegarii gestiunii Serviciului de Iluminat Public ,catre SC Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges SRL ,precum si pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii ,Serviciului de Iluminat Public Deschide
9328/08/2019privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente,pentru proiectul ,„Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
9223/08/2019pentru aprobarea finantarii unor cheltuieli prilejuite de organizarea Festivalului International de Folclor “Carpati” Deschide
9123/08/2019privind interzicerea expunerii in exteriorul magazinelor a produselor ,si articolelor specifice serviciilor funerare precum si pentru obligativitatea dotarii vitrinelor magazinelor de pompe funebre ,cu geamuri semitransparente sau obloane Deschide
9023/08/2019privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali Deschide
8923/08/2019pentru completarea Programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala Deschide
8823/08/2019pentru completarea Inventarului bunurilor imobile ,apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
8723/08/2019privind acceptarea unei donatii Deschide
8623/08/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
8523/08/2019pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
8430/07/2019 pentru aprobarea PLANULUI DE MASURI MULTIANUAL DE GESTIONARE ,A DESEURILOR privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile ,provenite de la populatie,institutiile si agentii economici ,din Municipiul Curtea de Arges Deschide
8330/07/2019privind completarea Inventarului bunurilor imobile ,ce apartin domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
8230/07/2019pentru aprobarea transformarii unor functii publice de executie vacante ,din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Deschide
8130/07/2019privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 56/2016 pentru aprobarea trecerii de la domeniul public al municipiului Curtea de Arges ,la domeniul privat a unor terenuri in scopul executarii ,unei hotarari judecatoresti irevocabile avand ca obiect fond funciar Deschide
8030/07/2019pentru aprobarea modificarii structurii de functii publice ,a aparatului de specialitate al primarului ,precum si pentru modificarea organigramei primariei Deschide
7930/07/2019pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2019 Deschide
7830/07/2019privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 Deschide
7730/07/2019privind rectificarea bugetului local in anul 2019 Deschide
7627/06/2019pentru aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 154185 lei ,in scopul majorarii capitalului social la S. C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges-S.R.L. al carui unic asociat este municipiul Curtea de Arges Deschide
7527/06/2019pentru aprobarea incheierii unui parteneriat Deschide
7427/06/2019privind rectificarea Bugetului institutiilor finantate ,integral sau partial din venituri proprii Deschide
7327/06/2019pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ,pentru perioada 2019-2024 Deschide
7227/06/2019pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare ,a unui platou betonat Deschide
7127/06/2019privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
7027/06/2019pentru modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 89/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Construire bloc locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges” ,si a art. 2 al H.C.L. nr. 90/2018 privind aprobarea indicatorilor ,tehnico-economici ai investitiei pentru finantarea din bugetul local ,a anumitor cheltuieli pentru obiectivul de investitii ,“Construire bloc locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges” Deschide
6927/06/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
6805/06/2019privind rectificarea Bugetului local pe anul 2019,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
6705/06/2019privind aprobarea Programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2019 Deschide
6630/05/2019pentru aprobarea contului anual de executie a bugetelor pentru anul 2018 Deschide
6530/05/2019pentru aprobarea finantarii de la bugetul local ,a unor activitati ocazionate de Ziua Internationala a Copilului Deschide
6430/05/2019pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare ,a Directiei de Asistenta Sociala Curtea de Arges Deschide
6330/05/2019privind aprobarea taxelor de pasunat,valabile in anul 2019,pentru pasunile colinare neatribuite spre inchiriere Deschide
6230/05/2019privind incadrarea pajistilor colinare din extravilan in zone de impozitare Deschide
6130/05/2019privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiei optime de gestiune a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan,a Caietului de sarcini privind activitatea de gestionare a cainilor fara stapan ,si pentru aprobarea atribuirii activitatii de gestionare a cainilor fara stapan Serviciului Public de Gospodarie Comunala Deschide
6030/05/2019pentru modificarea pretului pentru apa potabila produsa,transportata si distribuita in municipiul Curtea de Arges,si a tarifului pentru canalizare - epurare Deschide
5930/05/2019privind aprobarea Programului de investitii din surse proprii ,al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pentru anul 2019 Deschide
5830/05/2019pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale Deschide
5730/05/2019privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 180/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare retea de apa – zona centrala din Municipiul Curtea de Arges” Deschide
5630/05/2019privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2019 Deschide
5530/05/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
5430/05/2019pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
5325/04/2019privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 128/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Construire gradinita cu program prelungit cu cinci sali de grupa in municipiul Curtea de Arges” si pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli Deschide
5225/04/2019privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 127/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare cresa cu patru sali de grupa in municipiul Curtea de Arges” si pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli Deschide
5125/04/2019pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA S.R.L. pentru anul 2019 Deschide
5025/04/2019pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG 98-S.A. pentru anul 2019 Deschide
4925/04/2019privind aprobarea externalizarii activitatii de paza ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala si pentru aprobare ,organigramei serviciului si a statului de functii pentru anul 2019 Deschide
4825/04/2019pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare stradala Deschide
4725/04/2019privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Local nr. 31/2019,privind aprobarea trecerii in administrarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala a unor bunuri apartinand domeniului public ,al municipiului Curtea de Arges Deschide
4625/04/2019privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea ,solutiei optime de gestiune a serviciului de iluminat public,pentru aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului precum si pentru aprobarea caietul de sarcini al serviciului Deschide
4525/04/2019pentru aprobarea majorarii unei taxe Deschide
4425/04/2019pentru aprobarea numarului maxim de posturi ,ce pot fi incadrate la U.A.T. Curtea de Arges in anul 2019 Deschide
4325/04/2019pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
4225/04/2019pentru aprobarea unui studiu de oportunitate ,si pentru aprobarea concesionarii unui teren prin atribuire directa,in scopul extinderii unei constructii existente Deschide
4125/04/2019pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a unor cheltuieli ,de cazare si masa prilejuite de organizarea in judetul Arges,a Olimpiadei Nationale Corale pentru elevii claselor IX-XII Deschide
4025/04/2019pentru desemnarea reprezentantului consiliului local ,in consiliul de administratie al bibliotecii publice Deschide
3925/04/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la biblioteca publica pentru anul 2019 Deschide
3825/04/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,pentru anul 2019 la Serviciul Public Piete,Targuri si Oboare Deschide
3725/04/2019pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisiile de evaluare ,si in comisiile pentru solutionarea contestatiilor la evaluarea managementului exercitat in anul 2018 de catre managerii institutiilor de cultura Deschide
3625/04/2019pentru aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2019 si a estimarilor ,pe anii 2020-2022 precum si a Bugetului institutiilor publice finantate ,integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019 ,si a estimarilor pe anii 2020-2022 Deschide
3525/04/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
3426/03/2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ,a Muzeului Municipal Curtea de Arges Deschide
3326/03/2019pentru aprobarea trecerii in administrarea Muzeului Municipal ,a unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3226/03/2019pentru aprobarea trecerii de la domeniul public al municipiului ,Curtea de Arges la domeniul privat a unui teren pentru constructii Deschide
3126/03/2019pentru aprobarea trecerii in administrarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala a unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
3026/03/2019pentru aprobarea inchirierii unui spatiu locativ cu destinatia de sediu de partid Deschide
2926/03/2019pentru aprobarea numarului maxim de copii care pot fi ingrijiti si supravegheati la Cresa Posada in anul scolar 2019-2020 Deschide
2826/03/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Directia de Asistenta Sociala pentru anul 2019 Deschide
2726/03/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2019 Deschide
2626/03/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” pentru anul 2019 Deschide
2526/03/2019pentru aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 la muzeul municipal Deschide
2426/03/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
2312/03/2019pentru inscrierea definitiva in cartea funciara a unor bunuri imobile ,aflate in domeniul public al Municipiului Curtea de Arges Deschide
2226/02/2019pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea suprafetelor pasunabile ,din trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor pasunabile ale pasunilor colinare formate dintr-un singur trup,pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor pasunabile din trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor pasunabile ale pasunilor colinare formate dintr-un singur trup,pentru aprobarea Caietului de sarcini al inchirierii,pentru aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie si pentru aprobarea proiectului contractului de inchiriere Deschide
2126/02/2019privind utilizarea excedentului bugetar ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare in anul 2019 Deschide
2026/02/2019privind constituirea Echipei mobile de interventie in cazurile de violenta domestica Deschide
1926/02/2018privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate ,in anul scolar 2019 – 2020 din municipiul Curtea de Arges Deschide
1826/02/2019pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si serviciilor fara personalitate juridica pentru anul 2019 prin reorganizarea activitatii unor birouri si modificarea structurii functiilor publice Deschide
1726/02/2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Gospodarie Comunala Deschide
1626/02/2019pentru aprobarea platii unor cotizatii anuale datorate pentru anul 2019 Deschide
1526/02/2018privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges ,nr. 71/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
1426/02/2019pentru conferirea unor diplome Deschide
1326/02/2019pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare al Municipiului Curtea de Arges caporalului clasa a III-a CRACIUN Vasile DAN – CORNEL Deschide
1226/02/2019privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea ,titlului de Cetatean de onoare al municipiului Curtea de Arges Deschide
1126/02/2019pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
1031/01/2019privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici ,si personalului contractual din cadrul primariei si consiliului local precum ,si din cadrul serviciilor publice si institutiilor publice de interes local,cu exceptia institutiilor de cultura,incepand cu 1 ianuarie 2019 Deschide
831/01/2019pentru aprobarea Listei situatiilor deosebite,altele decat cele ,prevazute de lege,pentru care primarul poate acorda ajutoare de urgenta si pentru aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta Deschide
707/02/2019pentru aprobarea Planului lucrarilor de interes local ce urmeaza ,a fi executat in anul 2019 de catre beneficiarii de ajutor social Deschide
631/01/2019privind aprobarea finantarii unor cheltuieli cu caracter social ,prin bugetul Directiei de Asistenta Sociala in anul 2019 Deschide
531/01/2019pentru aprobarea unor gratuitati,la transportul public local de calatori in anul 2019 Deschide
431/01/2019pentru reformularea articolului unic al Hotararii Consiliului Local ,nr. 178/2018 privind completarea Inventarului bunurilor ,apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
331/01/2019privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica ,a unor spatii comerciale din Piata Centrala si din Piata Posada Deschide
231/01/2019pentru aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal pentru anul 2019 Deschide
131/01/2019pentru conferirea unor diplome Deschide