An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
18221/12/2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Loc de joaca pentru copii Terasa 1 Mai” Deschide
18121/12/2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare retea apa – zona centrala” Deschide
18021/12/2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare retea apa – zona centrala” Deschide
17921/12/2018pentru aprobarea Programului de lucru al S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA S.R.L. pentru anul 2019 Deschide
17821/12/2018privind completarea inventarului bunurilor imobile,apartinand domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
17721/12/2018pentru aprobarea vanzarii,in conditiile legii,a tronsoanelor de pe paraul Valea Doamnei din strada Traian Deschide
17621/12/2018privind propunerea pentru numirea administratorilor la S.C. AQUATERM AG 98 – S.A. Deschide
17521/12/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
17419/12/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
17314/12/2018privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Devizului General ,al investitiei pentru proiectul „Dotarea si echiparea Ambulatoriului ,Curtea de Arges”,care urmeaza a fi depus in cadrul apelului de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8. 1.A/1/7 Regiuni Deschide
17210/12/2018pentru completarea art. 2 si modificarea art. 3 din HCL nr. 167/2018 Deschide
17106/12/2018pentru aprobarea depunerii Cererii de finantare privind proiectul “Centrul de informare si sensibilizare a populatiei in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice HOPE”,a parteneriatului din proiect si a cofinantarii proprii Deschide
17006/12/2018privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Municipiului Curtea de Arges,Perioada 2014-2020 Deschide
16906/12/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
16826/11/2018privind aprobarea finantarii de la bugetul local a unui studiu de evaluare Deschide
16726/11/2018pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil și durabil în Municipiul Curtea de Argeș” precum si pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului Deschide
16626/11/2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeş ,nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc ,domeniul public al municipiului Curtea de Argeş Deschide
16526/11/2018pentru aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Curtea de Arges valabil pentru perioada 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2028 Deschide
16426/11/2018pentru aprobarea inchirierii unor spatii locative cu destinatia de locuinta Deschide
16326/11/2018pentru aprobarea contractarii unor servicii de consultanta Deschide
16226/11/2018privind completarea Anexei nr. 1 Cap. VIII la Hotararea Consiliului Local,nr. 52/2018 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 Deschide
16126/11/2018privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Racordare utilitati locuinte de serviciu destínate functionarilor publici precum si angajatilor din institutii publice locale” Deschide
16026/11/2018pentru aprobarea alocarii sumei de 22610 lei de la bugetul local,in scopul organizarii unui concert de colinde Deschide
15926/11/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
15826/11/2018pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
15706/11/2018privind aprobarea substantei utilizate pentru prevenirea depunerii zapezii,impotriva inghetului si pentru combaterea formarii poleiului Deschide
15630/10/2018pentru aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere Deschide
15530/10/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
15430/10/2018pentru modificarea si completarea unor prevederi din Regulamentul ,de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta ,din municipiul Curtea de Arges aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 135/2018 Deschide
15330/10/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
15230/10/2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local,Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ,care alcătuiesc domeniul public la municipiului Curtea de Argeș Deschide
15130/10/2018privind modificarea Statului de functii la Directia de Asistenta Sociala Deschide
15030/10/2018pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III 2018 Deschide
14930/10/2018pentru aprobarea unui studiu de fezabilitate si pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Sistem de supraveghere video stradal si monitorizare trafic auto in municipiul Curtea de Arges” Deschide
14830/10/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
14730/10/2018privind transmiterea in administrarea Scolii Gimnaziale Speciale “Sfanta Marina” a unor bunuri imobile apartinand domeniului public de interes local Deschide
14608/10/2018privind transmiterea cu titlu gratuit in patrimoniul S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L. a unei conducte de alimentare cu gaze naturale si a documentatiei aferente Deschide
14525/09/2018pentru modificarea statului functiilor publice,al aparatului de specialitate al primarului Deschide
14425/09/2018pentru aprobarea modificarii si completarii Contractului de concesiune ,prin atribuire directa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ,in municipiul Curtea de Arges inregistrat sub nr. 21382/8.08.2018 Deschide
14325/09/2018privind aprobarea indicatorilor de performanta ,pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare Deschide
14225/09/2018privind transformarea unei functii de natura contractuala in functie publica Deschide
14128/09/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial Deschide
14025/09/2018pentru declararea de interes public a unor bunuri ,si pentru completarea Inventarului bunurilor apartinand ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
13925/09/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
13819/09/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
13705/09/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 Deschide
13628/08/2018pentru aprobarea completarii programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala Deschide
13528/08/2018pentru aprobarea Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor ,de parcare in parcarile de resedinta din municipiul Curtea de Arges Deschide
13428/08/2018privind aprobarea prelungirii unui mandat Deschide
13328/08/2018pentru aprobarea modificarii structurii de functii publice ,a aparatului de specialitate al primarului Deschide
13228/08/2018privind modificarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale inregistrate/neinregistrate in domeniul public al municipiului Curtea de Arges aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 72/2018 Deschide
13128/08/2018privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 71/1999 pentru insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public Deschide
13028/08/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
12908/08/2018privind transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic/I/superior într-o funcția publică de execuție de nivel inferior de consilier juridic/I/asistent,în cadrul aparatului de specialitate al primarului,municipiului Curtea de Argeș. Deschide
12808/08/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Refacere drum str. Busaga,punctul nr. 68” Deschide
12708/08/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Refacere drum str. Valea Doamnei,nr. 59” Deschide
12608/08/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Refacere drum str. Fagetului,punctul Panoiu” Deschide
12508/08/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Refacere drum str. Plopis,punctul nr. 21” Deschide
12408/08/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Refacere drum str. Plopis,punctul Olteanu” Deschide
12308/08/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
12208/08/2018privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorii tehnico-economici precum si a Devizului General pentru obiectivul de investiţie “Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public ,in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
12108/08/2018privind aprobarea indicatorilor economici aferenți proiectului cu titlul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș,Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență” aprobarea cheltuielilor legate de proiect aferente Spitalului Municipal Curtea de Arges precum și pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar participării la proiectul menționat Deschide
12031/07/2018privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeş ,nr. 71/1999 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc ,domeniul public al municipiului Curtea de Argeş Deschide
11931/07/2018privind reformularea pct. 3) la Hotararea Consiliului Local ,nr. 1/2012 pentru schimbarea denumirii unor scoli Deschide
11831/07/2018pentru aprobarea declansarii procedurii de selectie a administratorilor,la S.C AQUATERM AG 98 - SA,pentru aprobarea planului de selectie,a profilului candidatului pentru functia de administrator si a profilului consiliului de administatiei precum si pentru aprobarea scrisorii de asteptari Deschide
11731/07/2018pentru aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea,de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges,pentru aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului,pentru aprobarea Contractului de concesiune prin atribuire directa a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges,pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului si pentru aprobarea Inventarului bunurilor proprietate publica sau privata care se transmit concesionarului Deschide
11631/07/2018pentru aprobarea modificarii organigramei ,si a statului de functii la muzeul municipal Deschide
11531/07/2018privind Procedura de aprobare a programului de functionare a agentilor economici care-si desfasoara activitatea la parterul locuintelor colective sau pe o raza de 30 de metri de ferestrele locuintelor Deschide
11431/07/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico economici ai obiectivului ,de investitii “Consolidare teren str. Valea Doamnei nr. 59,59A” Deschide
11331/07/2018pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II 2018 Deschide
11231/07/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
11131/07/2018 pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
11023/07/2018privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2018 pentru completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10923/07/2018pentru completarea H.C.L. nr. 105/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ,care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10823/07/2018pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 92/2018 privind modificarea anexei la Hotarărârea Consiliului Local nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10723/07/2018pentru completarea H.C.L. nr. 91/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Coniliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor,care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10626/06/2018privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local,Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ,care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10526/06/2018privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local,Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor,care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
10426/06/2018pentru aprobarea Caietului de sarcini al inchirierii prin licitatie publica ,a suprafetei de 3000 m.p. apartinand platoului din fata salii de sport,cu asigurarea spectacolului de catre ofertant,cu prilejul ,Zilelor Municipiului Curtea de Arges Deschide
10326/06/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din fonduri proprii Deschide
10226/06/2018pentru aprobarea completarii Capitolului VIII din Anexa nr. 1 ,la Hotararea Consiliului Local nr. 52/2018 privind aprobarea ,impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 Deschide
10126/06/2018pentru aprobarea inchirierii unui spatiu locativ Deschide
10026/06/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Loc de joaca pentru copii-zona stadion” Deschide
9926/06/2018privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/2017 ,pentru aprobarea nivelului unor chirii si cu privire la aprobarea unor taxe ,pentru ocuparea domeniului public Deschide
9826/06/2018pentru aprobarea platii unor dobanzi Deschide
9726/06/2018pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii “Sala gimnastica Scoala Regina Maria” Deschide
9626/06/2018pentru aprobarea Planului de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de asistenta sociala pentru anul 2018 Deschide
9526/06/2018pentru aprobarea procedurii de evaluare anuala individuala ,a performantelor profesionale pentru conducatorii serviciilor publice ,angajati cu contract individual de munca Deschide
9426/06/2018pentru aprobarea modificarii structurii organizatorice a spitalului municipal Deschide
9326/06/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
9218/06/2018privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local,Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ,care alcătuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Argeș Deschide
9118/06/2018privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului LocalCurtea de Argeș nr. 71/1999,privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public,al municipiului Curtea de Argeș Deschide
9018/06/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pentru finantarea ,din bugetul local a anumitor cheltuieli pentru obiectivul de investitii,“Construire bloc locuinte sociale in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
8918/06/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei precum si a destinatiei de locuinte sociale pentru obiectivul de investitii “Construire bloc locuinte sociale in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
8811/06/2018privind rectificarea Bugetului institutiilor ,finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
8730/05/2018pentru aprobarea concesionarii prin atribuire directa a unor terenuri in scopul extinderii unor constructii Deschide
8630/05/2018pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de dezinsectie dezinfectie si deratizare pentru aprobarea modalitatii de gestiune si pentru aprobarea Contractului de servicii Deschide
8530/05/2018privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului privind procedura de inchiriere,rezervare si ocupare a meselor si platourilor din pietele aflate in administrarea Serviciului Public Piete,Targuri si Oboare,aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/2016 Deschide
8430/05/2018pentru aprobarea transmiterii in folosinta gratuita,pe termen limitat,a unor spatii locative din cladirea situata pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 2B Deschide
8330/05/2018pentru completarea Inventarului bunurilor apartinand ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
8230/05/2018pentru aprobarea inchirierii unor bunuri apartinand ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges ,si aflate in administrarea Colegiului National “Vlaicu Voda” Deschide
8130/05/2018pentru aprobarea unui schimb de imobile Deschide
8030/05/2018pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru analiza noului proiect de management la muzeul municipal pentru aprobarea caietului de obiective si pentru aprobarea calendarului de analiza a conformitatii proiectului de management cu cerintele caietului de obiective Deschide
7930/05/2018pentru completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 43/2014 privind reglementarea situatiilor deosebite altele decat cele reglementate de art. 28 alin. 2 teza intai din Legea nr. 416/2001 in care primarul poate acorda ajutoare de urgenta Deschide
7830/05/2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de asistenta sociala a Regulamentului de ordine interioara si a Codului de conduita Deschide
7730/05/2018pentru aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2018 Deschide
7630/05/2018pentru aprobarea contului anual de executie a bugetelor pentru anul 2017 Deschide
7530/05/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
7421/05/2018cu privire la inscrierea definitiva in domeniul privat,al municipiului Curtea de Arges a terenului in suprafata de 957 mp Deschide
7321/05/2018pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2018 ,privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea ,Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999 Deschide
7221/05/2018pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale inregistrate/neinregistrate in domeniul public,al municipiului Curtea de Arges Deschide
7114/05/2018pentru alocarea de la bugetul local a sumei de 155000 lei ,pentru demararea construirii de locuinte sociale Deschide
7008/05/2018privind aprobarea taxelor de pasunat pe pasunile colinare in anul 2018 Deschide
6904/05/2018pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local nr. 40/2018,privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local,Curtea de Arges nr. 71/1999 Deschide
6804/05/2018pentru rectificarea punctului 18 din Anexa nr. 2 la Hotarararea Consiliului Local ,nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea ,Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999 Deschide
6704/05/2018pentru rectificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 40/2018 ,privind modificarea si completarea anexei la Hotararea ,Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999 Deschide
6604/05/2018privind majorarea suprafetei de teren atribuita in folosinta ,gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte prin ,Hotararea Consiliului Local nr. 50/2017 Deschide
6504/05/2018pentru aprobarea reorganizarii Serviciului Public de Asistenta Sociala ,in Directia de Asistenta Sociala Deschide
6427/04/2018pentru aprobarea alocarii unor sume de la bugetul local ,in scopul majorarii capitalului social la S.C. AQUATERM AG 98 S.A. Deschide
6327/04/2018pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
6227/04/2018pentru atribuirea unei denumiri de strazi Deschide
6127/04/2018privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 92/2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice si a valorii cererii de finantare in cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges” Deschide
6027/04/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economica (faza Studiu de fezabilitate cu elemente de documentatie de avizare a lucrarilor de interventii) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
5927/04/2018pentru aprobarea Politicii de parcare la nivelul ariei de studiu a proiectului “Dezvoltarea unui sistem de transport modern,accesibil si durabil in municipiul Curtea de Arges” Deschide
5827/04/2018pentru aprobarea unor rapoarte de evaluare Deschide
5727/04/2018pentru aprobarea alocarii de la bugetul local a sumei de 7000 lei,in scopul organizarii Zilei Internationale a Copilului Deschide
5627/04/2018privind atribuirea in folosinta OMV Petrom a doua terenuri extravilane Deschide
5527/04/2018pentru aprobarea alocarii unor sume de la bugetul local in scopul majorarii capitalului social la S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. Deschide
5427/04/2018pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2018 Deschide
5327/04/2018privind desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de evaluare finala a managementului exercitat la muzeul municipal si in comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala Deschide
5227/04/2018privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 Deschide
5127/04/2018pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
5027/03/2018pentru aprobarea redistribuirii unor credite bugetare intre proiectele,inscrise in Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2018 Deschide
4927/03/2018pentru aprobarea concesionarii directe a unui teren ,in scopul extinderii unei constructii Deschide
4827/03/2018privind aprobarea organigramelor si a statelor de functii pentru anul 2018 la aparatul de specialitate al primarului,la aparatul permanent al consiliului local si la serviciile publice fara personalitate juridica Deschide
4727/03/2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public Piete,Targuri si Oboare pentru anul 2018 Deschide
4627/03/2018pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2018 Deschide
4527/03/2018privind schimbarea categoriei unui drum Deschide
4427/03/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor sali de clasa Deschide
4327/03/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
4220/03/2018pentru rectificarea Anexei nr. 1 la Hotarararea Consiliului Local nr. 40/2018 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999 Deschide
4109/03/2018pentru aprobarea Programului de lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2018 Deschide
4005/03/2018privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local,Curtea de Arges nr. 71/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor ,care alcatuiesc domeniului public la Municipiului Curtea de Arges Deschide
3901/03/2018pentru constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Curtea de Arges Deschide
3801/03/2018pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarilor / amanarilor la plata pentru obligatiile fiscale restante datorate bugetului local ,de catre persoanele fizice si de catre persoanele juridice Deschide
3727/02/2018privind aprobarea unui acord de parteneriat Deschide
3627/02/2018pentru aprobarea unor credite bugetare in scopul achizitiei unor servicii de consultant Deschide
3527/02/2018privind plata unei corectii financiare Deschide
3427/02/2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de dezinsectie,dezinfectie si deratizare precum si pentru aprobarea caietului de sarcini al activitatii Deschide
3327/02/2018pentru aprobarea platii unor cotizatii aferente anului 2018 Deschide
3227/02/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii situate in incinta spitalului municipal Deschide
3127/02/2018pentru stabilirea unor taxe Deschide
3027/02/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii comerciale Deschide
2927/02/2018pentru completarea art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 3/2018 privind aprobarea schimbarii administratorului caminului din strada ,1 Decembrie 1918 si pentru aprobarea cazarii temporare ,in acesta a persoanelor afectate de incendiul din colonia ,de pe strada Vlad Tepes cu un nou aliniat Deschide
2827/02/2018pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica,a doua sali de clasa de catre Scoala Gimnaziala “Regina Maria” ,in scopul desfasurarii activitatii “Scoala dupa scoala” Deschide
2727/02/2018privind aprobarea numarului maxim de copii ce pot fi ingrijiti si supravegheati in Cresa Posada in anul scolar 2018-2019 Deschide
2627/02/2018pentru schimbarea unei denumiri Deschide
2527/02/2018privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Muzeul Municipal Curtea de Arges pentru anul 2018 Deschide
2427/02/2018privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii,la Biblioteca Municipala Curtea de Arges pentru anul 2018 Deschide
2327/02/2018privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” pentru anul 2018 Deschide
2227/02/2018pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG. 98 - S.A. pentru anul 2018 Deschide
2127/02/2018pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli,al S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L. pentru anul 2018 Deschide
2027/02/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
1923/02/2018privind modificarea HCL nr. 95/2017 pentru modificarea ,“Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al ,municipiului Curtea de Arges” Deschide
1823/02/2018pentru aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2018 si a estimarilor ,pe anii 2019-2021 precum si a Bugetului institutiilor publice finantate ,integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018 ,si a estimarilor pe anii 2019-2021 Deschide
1723/02/2018pentru aprobarea proiectului “Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges” precum si pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului Deschide
1623/02/2018pentru aprobarea numarului maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice pentru institutiile si autoritatile publice de interes local care functioneaza in municipiul Curtea de Arges Deschide
1530/01/2018privind propunerea de calificativ a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului pentru anul 2017 Deschide
1430/01/2018privind infiintarea Serviciului de iluminat public al municipiului ,Curtea de Arges,precum si pentru aprobarea ,Regulamentului de organizare si functionare al serviciului ,si a indicatorilor de performanta Deschide
1330/01/2018pentru aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal pentru anul 2018 Deschide
1230/01/2018pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2018 Deschide
1130/01/2018privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
1030/01/2018privind reglementarea stationarii vehiculelor pe Bulevardul Basarabilor Deschide
930/01/2018pentru aprobarea recoltarii unui numar de 378 de arbori de pe pasunile impadurite apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges si pentru aprobarea vanzarii acestora ca lemn pentru incalzirea locuintei persoanelor indreptatite Deschide
830/01/2018pentru aprobarea platii unor dobanzi Deschide
730/01/2018pentru aprobarea unor gratuitati la transportul public local de calatori in anul 2018 Deschide
630/01/2018pentru aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executat in anul 2018 de catre beneficiarii de ajutor social Deschide
530/01/2018pentru conferirea unor diplome Deschide
430/01/2018pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
304/01/2018privind aprobarea schimbarii administratorului caminului din strada ,1 Decembrie 1918 si pentru aprobarea cazarii temporare in acesta a persoanelor afectate de incendiul din colonia de pe strada Vlad Tepes Deschide
204/01/2018privind aprobarea prelungirii unui contract de mandat Deschide
104/01/2018pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2017 Deschide