An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
16427/12/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate,a indicatorii tehnico-economici precum si a Devizului General pentru obiectivul de investiţie “Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges” Deschide
16327/12/2017privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public in Municipiul Curtea de Arges precum si stabilirea ca forma de gestiune a Serviciului de iluminat public in Municipiul Curtea de Arges –Gestiunea Delegata Deschide
16227/12/2017privind aprobarea Contractului privind folosirea si administrarea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Curtea de Arges Deschide
16127/12/2017pentru modificarea Inventarului bunurilor apartinand,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
16027/12/2017pentru aprobarea Programului de lucru a S.C. SALUBRITATEA PUBLICA URBANA S.R.L. pentru anul 2018 Deschide
15927/12/2017pentru aprobarea sistemului de administrare ,a S.C. AQUATERM AG 98-S.A. si pentru aprobarea unor masuri necesare desemnarii consiliului de administratie Deschide
15827/12/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei si aparatului permanent al consiliului local precum si pentru personalul serviciilor publice de interes local aplicabile incepand cu data de 1 ianuarie 2018 Deschide
15727/12/2017pentru aprobarea Retelei de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica pentru anul scolar 2018-2019 Deschide
15627/12/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
15519/12/2017privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
15419/12/2017pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 ,si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
15228/11/2017privind instituirea unor restrictii temporare,la circulatia rutiera in municipiul Curtea de Arges Deschide
15128/11/2017privind afilierea municipiului Curtea de Arges ,la Bursa Romana de Marfuri Deschide
15028/11/2017privind modificarea structurii organizatorice a spitalului municipal Deschide
14928/11/2017pentru aprobarea alocarii de la bugetul local ,a sumei de 64170 lei in vederea achizitionarii unui numar ,de 690 pachete cadou cu produse alimentare Deschide
14828/11/2017privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a unui proiect ,de dotare a spitalului municipal cu aparatura medicala Deschide
14728/11/2017pentru aprobarea zonelor de impozitare a terenurilor intravilane Deschide
14628/11/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
14528/11/2017pentru alegerea presedintelui de sedinta Deschide
14417/11/2017pentru aprobarea alocarii de la bugetul local ,a sumei de 10000 lei in scopul organizarii unor manifestatii ,prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei Deschide
14307/11/2017pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017 Deschide
14231/10/2017pentru aprobarea unui raport de evaluare in scopul ,compensarii partiale a unei creante Deschide
14131/10/2017pentru aprobarea rectificarii Bugetului local si a Bugetului institutiilor,finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
14031/10/2017privind indreptarea Hotararii Consiliului Local nr. 110/2017 pentru modificarea unor coeficienti de salarizare din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 96/2017 Deschide
13931/10/2017pentru modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile ,apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
13831/10/2017pentru aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
13731/10/2017pentru modificarea structurii de functii publice ,ale aparatului de specialitate al primarului Deschide
13631/10/2017pentru aprobarea completarii Inventarului bunurilor apartinand ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
13531/10/2017pentru aprobarea finantarii de la bugetul local ,a unor documentatii tehnico - economice Deschide
13431/10/2017privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila 2014-2020 Deschide
13331/10/2017pentru aprobarea unui acord de parteneriat Deschide
13231/10/2017pentru modificarea statului de functii al aparatului de specialitate ,al primarului Deschide
13131/10/2017privind formularea unei cereri de trecere a unor bunuri imobile,din domeniul public al judetului Arges in domeniul public,al municipiului Curtea de Arges Deschide
13031/10/2017pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III 2017 Deschide
12931/10/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
12823/10/2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Construire gradinita cu program prelungit,cu cinci sali de grupa in municipiul Curtea de Arges” si pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli Deschide
12723/10/2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Infiintare cresa cu patru sali de grupa in municipiul Curtea de Arges” si pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli Deschide
12623/10/2017pentru completarea Programului de lucrari al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pe anul 2017 Deschide
12503/10/2017privind aprobarea prelungirii unui contract de mandat Deschide
12403/10/2017pentru completarea Programului de lucrari al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pe anul 2017 Deschide
12303/10/2017privind rectificarea Bugetului local pe anul 2017 Deschide
12227/09/2017pentru aprobarea unui plan urbanistic zonal Deschide
12127/09/2017pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila,al Municipiului Curtea de Arges Deschide
12027/09/2017pentru aprobarea concesionarii directe a unor terenuri,in scopul extinderii unor constructii Deschide
11927/09/2017privind prelungirea unui termen Deschide
11827/09/2017privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 52/2013 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
11727/09/2017pentru aprobarea situatiilor in care stadionul municipal ,poate fi folosit in mod gratuit Deschide
11627/09/2017pentru aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si a dotarilor tehnico-edilitare pentru Blocul ANL 15 unitati locative din strada 1 Decembrie 1918 Deschide
11527/09/2017pentru aprobarea inchirierii ,prin licitatie publica a unui spatiu comercial Deschide
11427/09/2017pentru aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2017 Deschide
11327/09/2017pentru aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ,la Serviciul Public de Asistenta Sociala Deschide
11227/09/2017pentru aprobarea modificarii Statului de functii ,la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
11127/09/2017pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul primariei,Serviciului public de Asistenta Sociala si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2018 Deschide
11027/09/2017pentru modificarea unor coeficienti de salarizare din anexa nr. I ,la Hotararea Consiliului Local nr. 96/2017 Deschide
10927/09/2017privind avizarea unei statii de imbarcare/debarcare pentru serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale Deschide
10827/09/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
10727/09/2017pentru alegerea unui presedinte de sedinta Deschide
10612/09/2017privind revocarea Hotararilor Consiliului Local nr. 97/30.09.2008 si nr. 106/30.10.2008 Deschide
10506/09/2017Privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor,finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
10418/08/2017pentru aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului ,Curtea de Arges in domeniul public al judetului Arges a unui teren Deschide
10318/08/2017pentru completarea Inventarului bunurilor ce apartin ,domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
10218/08/2017pentru aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea ,vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
10118/08/2017pentru aprobarea trecerii de la domeniul public al municipiului ,Curtea de Arges la domeniul privat a unei cladiri partial prabusite Deschide
10018/08/2017privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 52/2013 pentru aprobarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Curtea de Arges Deschide
9918/08/2017pentru aprobarea executarii unei expertize tehnice Deschide
9818/08/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
9731/07/2017pentru aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2017 Deschide
9631/07/2017privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului,aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș,precum şi din serviciile publice din subordinea acestora. Deschide
9531/07/2017pentru modificarea’’ Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Curtea de Arges” Deschide
9431/07/2017pentru modificarea’’ Inventarului bunurilor care apartin domeniului public ,al municipiului Curtea de Arges” Deschide
9331/07/2017cu privire la aprobarea amplasamentelor unor obiective de investitii Deschide
9225/07/2017pentru aprobarea unei documentatii tehnico-economice si a valorii totale a unei cereri de finantare Deschide
9125/07/2017pentru aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice a municipiului Curtea de Arges Deschide
9025/07/2017pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II 2017 Deschide
8925/07/2017pentru aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte,pe termen limitat a unui teren Deschide
8825/07/2017pentru stabilirea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante de la care contribuabilii se inscriu in Lista debitorilor persoane fizice si juridice care inregistraza obligatii fiscale restante Deschide
8725/07/2017pentru rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii Deschide
8625/07/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
8527/06/2017pentru aprobarea unor caiete de sarcini Deschide
8427/06/2017pentru reformularea art. 4 al Hotararii Consiliului Local nr. 95/2013 ,privind mentinerea statutului de persoana juridica a unitatii de invatamant “Centrul de zi Marina” – unitate de invatamant preuniversitar de stat ,din Curtea de Arges,asa cum a fost modificata ,si completata prin H.C.L. nr. 102/2013 Deschide
8327/06/2017pentru aprobarea unui raport de evaluare si pentru ,aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui spatiu locativ Deschide
8227/06/2017privind completarea Inventarului bunurilor apartinand domeniului public ,al Municipiului Curtea de Arges cu doua monumente istorice Deschide
8127/06/2017pentru aprobarea transmiterii in administrarea ,Muzeului Municipal Curtea de Arges a unui spatiu locativ Deschide
8027/06/2017pentru atribuirea in folosinta gratuita,pe termen limitat,a unui spatiu locativ Deschide
7927/06/2017pentru modificarea Structurii de functii publice ,ale aparatului de specialitate al primarului Deschide
7827/06/2017pentru aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2017 Deschide
7727/06/2017pentru aprobarea modificarii Structurii organizatorice a spitalului municipal Deschide
7627/06/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
7527/06/2017pentru alegerea unui presedinte de sedinta Deschide
7415/06/2017pentru aprobarea nivelului unor chirii și cu privire la aprobarea ,unor taxe pentru ocuparea domeniului public Deschide
7330/05/2017pentru aprobarea modificarii unui contract de inchiriere Deschide
7230/05/2017privind formularea unei propuneri de modificare ,a programului de transport judetean de persoane Deschide
7130/05/2017pentru aprobarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor din municipiul Curtea de Arges pentru perioada 2017-2020 Deschide
7030/05/2017privind aprobarea numarului maxim de copii ce pot fi ingrijiti si supravegheati in Cresa Posada in anul scolar 2017-2018 Deschide
6930/05/2017privind aprobarea unui raport de evaluare si pentru aprobarea ,vanzarii terenului aferent unei constructii detinute de o societate comerciala Deschide
6830/05/2017pentru aprobarea finantarii de la bugetul local ,a unor activitati desfasurate de Ziua Internationala a Copilului Deschide
6730/05/2017pentru actualizarea Planului de Analiza ,si Acoperire a Riscurilor in Municipiul Curtea de Arges Deschide
6630/05/2017privind reformularea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 51/2017 pentru includerea in domeniul public al municipiului Curtea de Arges,a unui drum de interes local si pentru atribuirea unei denumiri Deschide
6530/05/2017pentru aprobarea Strategiei locale a municipiului Curtea de Arges ,privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice ,2014-2020 actualizata Deschide
6430/05/2017privind transmiterea in folosinta gratuita,pe termen limitat,catre S.C. Distributie Energie Oltenia S.A. a unui teren Deschide
6330/05/2017pentru alocarea de la bugetul local a sumei de 4199 lei ,pentru plata unor penalitati de intarziere la Fondul pentru mediu Deschide
6230/05/2017pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017 si al bugetului institutiilor finantate integral sau partial din fonduri proprii Deschide
6130/05/2017pentru aprobarea unui schimb de terenuri Deschide
6030/05/2017pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri in scopul efectuarii unui schimb Deschide
5930/05/2017pentru aprobarea unui studiu de prefezabilitate Deschide
5830/05/2017pentru aprobarea contului anual de executie a bugetelor pentru anul 2016 Deschide
5730/05/2017pentru aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul I 2017 Deschide
5630/05/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
5525/04/2017pentru aprobarea numarului maxim de posturi din institutiile si autoritatile publice ale municipiului Curtea de Arges care se finanteaza din fonduri publice Deschide
5425/04/2017privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
5325/04/2017privind aprobarea Programului de Lucrari ,al Serviciului Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2017 Deschide
5225/04/2017privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila ,a Municipiului Curtea de Arges,Perioada 2014-2020” Deschide
5125/04/2017pentru includerea in domeniul public al municipiului Curtea de Arges ,a unui drum de interes local si pentru atribuirea unei denumiri Deschide
5025/04/2017pentru aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre ,Agentia Nationala pentru Locuinte a unui teren in scopul ,construirii unor unitati locative destinate specialistilor din sanatate Deschide
4925/04/2017pentru aprobarea platii contributiei la Fondul pentru mediu ,datorata pentru anul 2016 Deschide
4825/04/2017pentru completarea Inventarului bunurilor ,apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges Deschide
4725/04/2017pentru aprobarea acordarii unor premii Deschide
4625/04/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
4530/03/2017pentru aprobarea Contractului de mandat al administratorului S.C. AQUATERM CAG 98 S.A. Curtea de Argeş,Nastea Gabriel,şi pentru īmputernicirea primarului municipiului să īl semneze Deschide
4428/03/2017privind concesionarea unui teren prin atribuire directa ,in scopul extinderii unei constructii Deschide
4328/03/2017pentru modificarea articolului 17 din Regulamentul de organizare a procedurii de licitatie privind concesionarea pasunilor alpine aflate in proprietatea publica a municipiului Curtea de Arges si pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisia de evaluare a ofertelor Deschide
4228/03/2017pentru aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului,aparatului permanent al consiliului local si a serviciilor publice fara personalitate jurķdica pentru anul 2017 precum si pentru aprobarea Statelor de functii Deschide
4128/03/2017pentru aprobarea taxelor de pasunat pe pajistile aflate ,in domeniul public al municipiului Curtea de Arges pentru anul 2017 Deschide
4028/03/2017pentru desemnarea reprezentantilor consiliului local in consiliile de administratie ale unor unitati de invatamant preuniversitar de stat Deschide
3928/03/2017pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. AQUATERM AG. 98 - S.A. pentru anul 2017 Deschide
3828/03/2017pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,al S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L. pentru anul 2017 Deschide
3728/03/2017privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/2017 pentru aprobarea majorarii valorii de inventar a unor bunuri ,apartinand domeniului public Deschide
3628/03/2017pentru majorarea numarului de autorizatii ,pentru transportul in regim de taxi pe raza municipiului Curtea de Arges Deschide
3528/03/2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Canalizare menajera strazi Cuza Voda – ,Lt. Pavelescu – Progresului strada Valea Danului din Mun. Curtea de Arges” Deschide
3428/03/2017pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Complex natatie” Deschide
3328/03/2017pentru aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivului de investitii “Reabilitare drum str. Valea Iasului” Deschide
3228/03/2017privind avizarea unor statii de imbarcare/debarcare pentru ,serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale Deschide
3128/03/2017privind avizarea unor statii de imbarcare/debarcare pentru ,serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale Deschide
3028/03/2017pentru aprobarea Bugetului municipiului Curtea de Arges si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017,precum si a estimarilor pentru anii 2018-2020 Deschide
2928/03/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
2816/03/2017pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Gradinita cu program prelungit,municipiul Curtea de Arges,judetul Arges” Deschide
2716/03/2017pentru aprobarea realizarii obiectivului de investitii “Inființare creșă īn municipiul Curtea de Argeş,jud. Argeş” Deschide
2628/02/2017pentru completarea Inventarului bunurilor apartinand ,domeniului privat al municipiului Curtea de Arges ,si pentru intocmirea unui raport de evaluare Deschide
2528/02/2017pentru aprobarea Planul de actiune privind serviciile sociale ,acordate de Serviciul Public de Asistenta Sociala in anul 2017 Deschide
2428/02/2017pentru aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului Public de Asistenta Sociala pe anul 2016 si pentru aprobarea Organigramei ,si a Statului de functii al serviciului pe anul 2017 Deschide
2328/02/2017privind aprobarea incheierii unui contract de pasunat pentru sezonul 2017 Deschide
2228/02/2017pentru transformarea unei functii publice vacante de la ,Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Deschide
2128/02/2017pentru aprobarea majorarii valorii de inventar ,a unor bunuri apartinand domeniului public Deschide
2028/02/2017privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la muzeul municipal pentru anul 2017 Deschide
1828/02/2017privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Centrul de Cultura si Arte “George Topirceanu” pentru anul 2017 Deschide
1728/02/2017pentru aprobarea concesionarii unui teren prin atribuire directa ,in scopul extinderii unei constructii si pentru aprobarea unei derogari ,de la distanta minima in constructii de 60 cm Deschide
1628/02/2017privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 5/2017 pentru aprobarea unui studiu de oportunitate si pentru aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pasunilor alpine Podul Giurgiului si Naneasa Deschide
1528/02/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
1431/01/2017pentru aprobarea acordarii unor gratuitati la transportul public local de calatori in anul 2017 Deschide
1331/01/2017pentru aprobarea includerii in Lista investitiilor finantate de la bugetul local in anul 2017 a obiectivului “Plan de mobilitate urbana” Deschide
1231/01/2017pentru aprobarea tarifelor la activitatea de salubrizare stradala Deschide
1131/01/2017pentru aprobarea Planului de lucrari de interes local ce urmeaza a fi executat in anul 2017 de catre beneficiarii de ajutor social Deschide
1031/01/2017pentru aprobarea modificarii Statului functiilor publice la aparatul de specialitate al primarului Deschide
931/01/2017pentru aprobarea unor rapoarte de evaluare si pentru aprobarea trecerii de la domeniul public la domeniul privat a unui teren in scopul perfectarii unui schimb de terenuri Deschide
831/01/2017privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor pentru anul 2017 Deschide
731/01/2017privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ,la Serviciul Public de Gospodarie Comunala pentru anul 2017 Deschide
631/01/2017pentru aprobarea structurii organizatorice a spitalului municipal pentru anul 2017 Deschide
531/01/2017pentru aprobarea unui studiu de oportunitate si pentru aprobarea ,concesionarii prin licitatie publica a pasunilor alpine Podul Giurgiului si Naneasa Deschide
431/01/2017pentru conferirea unor diplome Deschide
309/01/2017pentru aprobarea includerii in Lista investitiilor finantate de la bugetul local ,in anul 2017 a obiectivului “Complex natatie” Deschide
209/01/2017pentru aprobarea “Studiului Pedologic si Agrochimic pentru realizarea proiectului de amenajament pastoral” precum si a Proiectului tehnic “Studiu pentru realizarea proiectului de amenajament pastoral pentru pasunile alpine din proprietatea municipiului Curtea de Arges - Podul Giurgiului si Naneasa” Deschide
109/01/2017privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 2016 Deschide