Vineri, 28 FEBRUARIE 2020

Autorizaţia de Construire

 Pentru obtinerea Autorizaţiei de Construire sunt necesare următoarele acte:

 • 1 dosar, conţinând:

  • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (originale);

  • dovada de luare în evidenţă a proiectului de către filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor (original);

  • plan de situatie vizat de OCPI;

  • proiect de autorizaţie de construire, întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată (original);

 • 1 dosar, conţinând:

  • cerere tip de  emitere autorizaţie de construire si anexa, completate integral, conform precizarilor din formular, 1 exemplar ;

  • titlul de proprietate asupra imobilului (copie legalizată);

  • Certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru societati comerciale, pe actiuni, etc. (copie);

  • Certificatul de urbanism (copie);

  • toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism (copii);

  • dovada de luare în evidenţă a proiectului de către filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor (copie);

  • plan de situatie vizat de OCPI;

  • proiect de autorizaţie de construire, întocmit conform Anexei nr.1 la Legea 50/1991, republicată , deviz lucrari.

   Cu aceste acte solicitantul vine la Direcţia Arhitect Sef, camera 28, pentru a i se calcula taxa pentru obtinere Autorizatie de Construire si timbrul de arhitectura.

   Solicitantul poate plati aceaste sume cu chitanţă la casieria Municipiului Curtea de Arges sau prin ordin de plata.

   Dovada plaţii taxei (în copie)  împreună cu cererea de emitere a autorizaţiei şi cu cele două dosare se depun la registratură, un dosar restituindu-se solicitantului la eliberarea Autorizatiei de Construire cu viza de neschimbare a Primariei.

   Termen de emitere a autorizaţiei: 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete

   Autorizaţia se ridică de la Direcţia Arhitect Sef, camera 28.