Vineri, 19 IULIE 2019

Studiu de Fezabilitate - Modernizare si retehnologizare cu extindere treapta chimică staţie de epurare şi Studiu de Impact asupra mediului la epurare

"Studiu de fezabilitate-Modernizare si retehnologizare cu extindere trapata chimica statie de epurare si Studiu de Impact asupra Mediului la epurare"

Proiectul a fost finantat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare CES 2005-Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregatirea de proiecte in domeniul Protectiei Mediului.

Obiectivul general: Protejarea mediului înconjurator de efectele descarcarilor de apa la statia de epurare a Municipiului Curtea de Arges

Obiectivul specific: Pregatirea studiilor necesare pentru îmbunatatirea gospodaririi apelor uzate ale Municipiului Curtea de Arges

Grupurile tinta: Primaria Municipiului Curtea de Arges, SC Aquaterm Ag 98 SA si locuitorii din zona statiei de epurare si cei din localitatile aflate în aval de statia de epurare (Zigoneni, Vâlcele, Budeasa, Bascov, Pitesti, Bucuresti etc.)

Costul total al  proiectului: 63.200 lei

Durata  derularii proiectului: 01.12.2007-31.11.2008

Studiul de fezabilitate a fost integrat in proiectul "Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Curtea de Arges" care a fost depus la Ministerul Mediului si Padurilor.

Uniunea Europeana reprezinta o entitate publica, sociala si economica compusa din 27 tari. Statele Membre au decis împreuna, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, sa construiasca o zona de stabilitate, democratie si dezvoltare durabila, mentinând diversitatea culturala, toleranta si libertatile individuale. Uniunea Europeana îsi propune sa împartaseasca realizarile si valorile sale cu tarile si popoarele de dincolo de granitele ei.