Joi, 2 APRILIE 2020

Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges

Titlul proiectului: Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in  Municipiul Curtea de Arges
 
Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 
Operatiunea: Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari

Valoarea totala a proiectului: 10,262,921.12 lei

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului "Eficienta energetica prin implementarea sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges "vizeaza reabilitarea/modernizare si extinderea
sistemului de iluminat public in Municipiul Curtea de Arges, care sa contribuie la reducerea emisiilor de carbon si cresterea eficentei energetice.
Obiectivul general al proiectului sustine Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzi?iei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea C - Iluminat public.
Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinte activitati specifce realizarii de investitii pentru cresterea eficentei energetice in Municipiul Curtea de Arges prin :
- modernizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea si completarea cu aparate de iluminat stradal si ornamental, bazate pe tehnologia LED
- implementarea unui sistem de iluminat al unor treceri de pietoni, alimentat atat de la reteaua de alimentare a iluminatului public cat si prin sistem complet de panouri fotovoltaice
- echiparea intregului sistem de iluminat public cu un sistem inteligent de management si control al iluminatului prin telegestiune.

Obiective specifice:

Extinderea sistemului de iluminat public - extins 2,20 km.
- Cresterea numarului de aparate de iluminat la 2860 aparate LED
- Scaderea consumului estimat de energie electrica la 612.474,00 kWh/an
- Reducerea emisiilor de CO2 cu : minim 51,05% ( 176 echivalent tone CO2 la sfarsitul implementarii)

Descrierea investiţiei

Investitia pentru care se doreste finantare consta in reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat public in Municipiul Curtea de Arges, avand drept scop cresterea eficentei energetice.
In urma analizei situatiei din teren, pentru reabilitarea iluminatului public în Municipiul Curtea de Arges , s-a propus scenariul 1, conform Studiului de fezabilitate, respectiv : Extinderea sistemului de iluminat pe strazile din Categoria SF cu aparate de iluminat cu tehnologie LED, console sustinere, stalpi metalici si modernizarea sistemului de iluminat pe strazile din Categoria DALI cu aparate de iluminat LED precum si implementarea unui sistem de telegestiune pentru intreg sistemul de iluminat.
Descrierea investitiei:
- Inlocuirea aparatelor de iluminat si a consolelor de sustinere cu aparate cu tehnologie LED in baza unei proiectari atente
- Extinderea retelei de iluminat public pe strazile Fantanele, Albesti, Teren aferent Primarie si parcurile “Fantana lui Manole si “San Nicoara”.
- Modernizarea retelei de iluminat public pe strazile din anexa 2 – situatie proiectata - prin inlocuirea aparatelor de iluminat pe stalpi existenti.
- Extinderea retelei de iluminat în unele zone si instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune.
- Se vor folosi 10 ansambluri fotovoltaice compuse din panou fotovoltaic, aparat de iluminat, stalp metalic, acumulator
 

Stadiul proiectului:

  • In data de 28.08.2018 s-a depus Cererea de finatare in MySmis impreuna cu toate documentele, studiile, anexele, declaratiile si alte documente solicitate in Ghidul solicitantului;
  • In urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare, aceasta a fost declarata admisa in urmatoarea etapa prin adresa nr. 5342/19.02.2019;
  • Dupa finalizarea etapei de evaluare tehnico-financiara, proiectul se afla in etapa de contractare incepand cu data de 13.08.2019.