Sambata, 25 IANUARIE 2020

Dotarea si echiparea Ambulatoriului Curtea de Arges

Titlul proiectului: Dotarea si echiparea Ambulatoriului Curtea de Arges
 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea A – Ambulatorii

Valoarea totala a proiectului:

Obiective proiect:

Obiectivul general

Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Curtea de Arges si dotarea cu aparatura, respectiv echipamente medicale de

înalta performanta necesare unui act medical de calitate.

Obiective specifice:

 

Descrierea investiţiei

Investitia propusa în cadrul acestui proiect vizeaza dotarea ambulatoriului din Spitalul Municipal Curtea de Arges prin achizitionarea unor

echipamente de ultima generatie care sa raspunda necesitatilor pacientilor si sa contribuie la cresterea bunastarii generale în randul

populatiei, a calitatii vietii si a starii de sanatate.

Localizare proiect: Spitalul Municipal Curtea de Arges, Str. Cuza-Voda, Nr. 6-8, Jud. Arges

Nr. cadastral: 86996 - C1

Suprafata construita la sol: 3.518,00 mp

Echipamentele achizitionate vor fi localizate în corpuri diferite ale spitalului (A, C, D si G - corpuri destinate ambulatoriului integrat), la

etaje diferite în functie de specificul echipamentului si sectia pentru care se achizitioneaza.

Imobilele care fac obiectul prezentului proiect nu se incadreaza in categoria monumentelor istorice.

In cadrul acestui proiect, confom bugetului nu sunt activitati incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile.

În ceea ce priveste stadiul fizic al investitiei, acesta nu este incheiat in mod fizic la momentul depunerii cererii de finantare.

 
Stadiul realizarii:
-Cererea de finantare a fost transmisa in data de 24.05.2018 in cadrul aplicatiei My SMIS;
-In urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii, cererea de finantare a fost admisa in urmatoarea etapa a procesului de evaluare si selectie in data de 17.07.2018;